Hoppa till innehåll

Aktuellt

Information om personer som kommer från Ukraina Kompetenscentret för integration av invandrare samlar information om situationen vid personer som flyr från Ukraina och om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina.
Reformen av lagen om främjande av integration En ny lag om främjande av integration skulle antas som upphäver den nuvarande lagen om främjande av integration. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft 2024 samtidigt med regleringen om överföring av sysselsättningstjänster till kommunerna. Kommer snart på svenska. Kommer snart på svenska.
Coronaviruset - Covid19 Information om coronaviruset på olika språk. Material i coronvirusläget för personer som arbetar med integration.

Nyheter

Policy brief fördjupar sig i invandrarnas politiska deltagande
18.11.2022 | Nyhet
Antalet invandrare i Finland ökar ständigt. Valdeltagandet och deltagandet i politiken är dock klart mindre bland dem än bland de infödda finländarna. En ny policy brief av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare presenterar metoder för att stärka den politiska delaktigheten bland befolkningen med utländsk bakgrund. 
Arbets- och näringsministeriet publicerar information om eventuell elbrist på flera språk
17.11.2022 | Nyhet
Rysslands anfallskrig i Ukraina har påverkat energiläget i hela EU. Energiförbrukningen ökar på hösten och vintern. Läget kommer att vara särskilt svårt i Centraleuropa, men även Finland påverkas. Arbets- och näringsministeriet har sammanställt information om hur och varför vi alla ska delta i att spara energi, hur det kan uppstå elbrist och hur man ska agera då. Informationen om en eventuell situation med elbrist har publicerats på flera språk.
Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 12.12.2022
14.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2023 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2023 söks ett samordnande projekt som bidrar till att stärka nätverksbildningen mellan integrationsfrämjande aktörer, deras samarbete och samhällets mottaglighet. Ansökningsomgången pågår under tiden 14.11–12.12.2022.

Bloggen integration.fi ger perspektiv på integrationen

Kompetenscentret för integration publicerar blogginlägg av olika aktörer på integrationsfältet på integration.fi. Av resursskäl är bloggen enbart finskspråkig.

Gå till bloggen

Evenemang och utbildning

Kompetenscentret för integration ordnar utbildning, seminarier, webbinarier och andra evenemang och deltar i olika utbildningar och evenemang. Evenemangskalendern publiceras endast på de finskspråkiga sidorna. Svenskspråkiga evenemang finns i kalendern på svenska.

Gå till evenemangskalendern