Hoppa till innehåll

Aktuellt

Reformen av lagen om främjande av integration Den gällande integrationslagen reformeras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar. Den reformerade integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.
Koto-digi-systemet I UF-centrets projekt Koto-digi utvecklas riksomfattande informationssystemtjänster för integrationen, som kan tas i användning i kommunerna från och med den 1 januari 2025.
Information om personer som kommer från Ukraina Kompetenscentret för integration av invandrare samlar information om situationen vid personer som flyr från Ukraina och om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina.

Nyheter

Svara på Partnerskapsplattformens användarenkät senast den 31 augusti
2.7.2024 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet utreder med en enkät åsikter hos dem som använder Partnerskapsplattformen i fråga om användningen av plattformen, hur nyttig den är och fortsatta behov. Svaren används i utvecklingen av Partnerskapsplattformen och webbtjänsten integration.fi samt för planering och utveckling av kommunikation och nätkommunikation för aktörer inom integration under 2024–2025.
De ändringar i integrationslagen som gäller ersättningar som betalas för utkomststöd på remiss
1.7.2024 | Nyhet
Från ingången av nästa år förkortas tiden för betalning av ersättning för kostnader för utkomststöd enligt integrationslagen från tre år till ett år. Ändringarna ska göras i lagen om främjande av integration, som träder i kraft den 1 januari 2025. Remissbehandlingen av förslaget till ändring pågår till den 9 augusti.
Andelen utlänningar av alla arbetslösa arbetssökande var den högsta i mäthistorien
1.7.2024 | Nyhet
I maj fanns det 41 510 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 16 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande förklaras av att den utländska befolkningen ökade i Finland.

Bloggen integration.fi ger perspektiv på integrationen

Kompetenscentret för integration publicerar blogginlägg av olika aktörer på integrationsfältet på integration.fi. Av resursskäl är bloggen enbart finskspråkig.

Gå till bloggen

Evenemang och utbildning

Kompetenscentret för integration ordnar utbildning, seminarier, webbinarier och andra evenemang och deltar i olika utbildningar och evenemang. Evenemangskalendern publiceras endast på de finskspråkiga sidorna. Svenskspråkiga evenemang finns i kalendern på svenska.

Gå till evenemangskalendern