Hoppa till innehåll

I Finland kan man även integreras på svenska

Eftersom Finland är ett officiellt tvåspråkigt land är det också möjligt att integreras på svenska. Lagen om främjande av integration ger invandrare möjlighet att välja svenska eller finska som sitt första integrationsspråk. Som integrationsutbildning godkänns en finsk- eller svenskspråkig utbildning.

Enligt språklagen ska myndigheterna i sin verksamhet förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. Man måste informera om möjligheten att välja en svenskspråkig integrationsväg direkt i inledningsskedet av integrationen, så att personen som flyttar till en tvåspråkig kommun kan välja vilket språk han eller hon vill lära sig först. Språkvalet har betydelse eftersom barnens skolgång och de vuxnas arbete och studier inleds redan vid denna tidpunkt.

Enligt statsrådets principbeslut om nationalspråksstrategin (2012) ska utlänningar som bosätter sig i Finland systematiskt ges information om Finlands tvåspråkighet, dess betydelse på arbetsmarknaden och om kursutbudet i finska och svenska i den service som erbjuds enligt lagen om främjande av integration. I principbeslutet rekommenderas dessutom att de som upphandlar integrationsutbildning för vuxna invandrare, i synnerhet på tvåspråkiga orter, i upphandlingen beaktar behoven av utbildning i finska och svenska språket så att en arbetslivsorienterad inlärning av finska och svenska är möjlig.

Svenska kan vara det första integrationsspråket

Cirka fem procent av Finlands befolkning har svenska som modersmål. I tvåspråkiga kommuner är det möjligt att välja svenska som första integrationsspråk. Som det ena av Finlands två nationalspråk har svenska språket en särställning, och t.ex. studie- och arbetsmöjligheter finns också på svenska.

Den allmänna språkexamen går att avlägga på svenska när personen ansöker om finskt medborgarskap. Vid valet av integrationsspråk är det viktigt att ta hänsyn till invandrarens situation som helhet. Ofta är det viktigt att invandraren lär sig även finska, eftersom den finländska arbetsmarknaden är starkt finskspråkig. De svenskspråkiga integrationsutbildningarna innehåller ibland även studier i finska.

Läs mer:
Nationalspråksstrategi
Justitieministeriets broschyr om språkliga rättigheter
Broschyr om svenska som integrationsspråk