Hoppa till innehåll

Hörande stöder samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet i mottagandet av flyktingar

Att ta emot flyktingar förutsätter ett sektorsövergripande samarbete. Kommunen bör samarbeta tätt med i synnerhet välfärdsområdet för att kunna säkerställa en smidig process för att ta emot flyktingar och för att kommunens och välfärdsområdets tjänster ska vara kompatibla. Samarbetet syftar till att garantera en person som anländer till kommunen alla de tjänster hen behöver och stödja kommunen och välfärdsområdet i beredskapen att ta emot flyktingar. 

Kommunen och välfärdsområdet ska komma överens om kontaktpersoner och samarbetsförfaranden samt överföring av information i enlighet med lagen. Det är bra att dela god samarbetspraxis såväl inom områdena som riksomfattande. 

Som ett led i samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet ska kommunen i enlighet med integrationslagen höra välfärdsområdet

  • innan anvisandet till kommunen sker och ett avtal om främjande av integration ingås eller ses över och 
  • innan en enskild person anvisas till kommunen, om personen har uppenbara behov av social- och hälsovårdstjänster.

Hörandet syftar till att säkerställa kontakten mellan kommunen och välfärdsområdet 

Hörandet syftar till att säkerställa kontakten och samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet innan en person som anvisas en kommunplats anländer till kommunen. Hörandet är ett led i samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet genom vilket välfärdsområdet får information om en person som anländer till kommunen och kan förbereda sig för att ordna behövliga tjänster vid behov redan innan personen kommer till landet. Vid hörandet kan välfärdsområdet ta ställning till tillgången till tjänster. 

Kommunen och välfärdsområdet kommer tillsammans överens om förfaranden och kontaktpersoner. Hörandet får inte fördröja anvisandet till kommunen, och därför är det bra att ha administrativt enkla förfaranden vid hörandet. Bestämmelser om hörande finns i förvaltningslagen.

Hörandet genomförs till exempel med skyddad e-post, genom att utnyttja klientdatasystemet eller på något annat ändamålsenligt sätt. För att hörandet ska kunna verifieras rekommenderas som regel ett skriftligt förfarande, men även muntligt hörande är möjligt, förutsatt att det genomförs på lämpligt sätt och antecknas för kännedom. Det krävs inget beslut av välfärdsområdet för hörande. Lagstiftningen förutsätter inte att kommunen till exempel för protokoll vid hörande, och för att verifiera hörandet räcker till exempel e-post.

Hörandet är ingen förhandling, och utmaningar som framkommer när välfärdsområdet hörs förhindrar inte automatiskt anvisande till kommunen. Kommunen och NTM-centralen kommer överens om anvisandet av personen till kommunen.

När en enskild person anvisas till en kommun behöver välfärdsområdet i regel höras åtminstone i fråga om 

  • kvotflyktingar med brådskande behov av omplacering (s.k. akutfall),
  • flyktingar som har uppenbara behov av social- och hälsovårdstjänster, samt
  • barn och unga som anländer som minderåriga utan vårdnadshavare.

Om placeringen av barn och unga som anländer som minderåriga utan vårdnadshavare i välfärdsområdets familjegrupphem eller någon annan enhet avtalas i samarbete mellan välfärdsområdet, kommunen och NTM-centralen. Välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av vård, omsorg och fostran av minderåriga som anlänt till landet utan vårdnadshavare.

Mer information:
Välfärdsområdets social- och hälsotjänster
Förvaltningslagen (Finlex) 
Minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare