Hoppa till innehåll

Hänvisningen av kvotflyktingar till kommuner sker genom ett tväradministrativt samarbete

När man börjar leta efter en mottagande kommun till kvotflyktingar skickar Migrationsverket anonyma uppgifter om flyktingarna till NTM-centralen. Till de väsentliga uppgifterna hör exempelvis åldrarna på barnen och föräldrarna i en familj, utbildning i avreselandet, arbetserfarenhet, hälsotillstånd samt eventuella önskemål som flyktingarna framfört.

Utifrån de anonyma uppgifterna om flyktingarna ger NTM-centralen ett förslag till kommunerna om placering av flyktingarna. Kommunen bedömer förutsättningarna för mottagning och godkänner eller avvisar bosättningsförslaget. Kommunen hör välfärdsområdet, om den person som föreslagits till kommunen har uppenbara behov av social- och hälsovård eller om det är fråga om en minderårig som kommit utan vårdnadshavare eller en kvotflykting brådskande omplacering.

Kommunen underrättar NTM-centralen om beslutet om mottagande och om beviljande av kommunplats. När kommunplatserna har säkerställts skickar Migrationsverket en personuppgiftsblankett och eventuella redogörelser för hälsotillståndet för varje flykting som ska placeras i en kommun till kommunen via NTM-centralen. Till NTM-centralen skickas också för vidarebefordran till kommunen de intervjuanteckningar som en integrationsexpert har gjort under urvalsresan, som tar ställning till sådant som är centralt för integrationen. Komuner förmedlar uppgifter till välfärdsområdet i enlighet med sin egen praxis. 

Eventuella andra handlingar som tagits emot under urvalsresan skickas till kommunen vid behov. Uppgifterna om flyktingar som behöver brådskande omplacering och andra flyktingar som godkänts utan intervju baserar sig endast på UNHCR:s personuppgiftsblanketter. Alla uppgifter som översänds är sekretessbelagda.

Läs mer: 
Horande
Kommunplatser