Hoppa till innehåll

Flerspråkigt material stödjer integration

Flerspråkigt material med anknytning till det finländska samhället och myndighetstjänster stödjer integrationen av invandrare. Du kan till exempel utnyttja materialen vid betjäning och handledning av kunder. 

Webbtjänsten InfoFinland.fi som administreras av Helsingfors stad samt guiden Välkommen till Finland som produceras i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och InfoFinland.fi är heltäckande flerspråkiga informationspaket. InfoFinland.fi utgör ett stöd för kundservice och guiden Välkommen till Finland distribueras till alla som flyttar till Finland. Båda har producerats på 12 språk.

Mängden flerspråkigt material har ökat de senaste åren. Det finns också överlappning i materialen. Därför har vi sammanställt material och anvisningar om produktionen av flerspråkigt material.

Det flerspråkiga materialet har tills vidare sammanställts i en PDF-fil, där det har delats in efter tema. Materialet inkluderar videor, onlinetjänster och broschyrer.

Materialet har sammanställts i projektet Hemma i Finland som var administrerat av NTM-centralen i Nyland. Kommentarer och tillägg till listan kan skickas kotoutumisentukena.fi [email protected] samt till adressen [email protected].

Flerspråkigt material med anknytning till det finländska samhället och kulturen för invandrare (på finska)