Hoppa till innehåll
Publiken för 2022 års integrationsevenemang.

Integration 2024 lyfter fram aktuella teman inom integration och flyktingmottagning
För att främja integrationen utförs ett enormt viktigt arbete i olika regioner och organisationer. Det riksomfattande evenemanget Integration 2024 är ett utmärkt tillfälle att dela med sig av information och verksamhetsmodeller samt att möta och skapa nya partnerskap.

Integration 2024 ordnas
I Logomo 14.11. kl. 9.45–16.30 och 15.11. kl. 9.00–15.30 (dörrarna öppnar kl. 08.00)
Kvällstillställningen ordnas i Logomo 14.11. kl. 19.30–22.00 (dörrarna öppnar kl. 19.00)

Anmälan öppnar i början av hösten.

Värd för integrationsevenemanget på scen.

Varför ordnar vi evenemanget Integration 2024?

Integration 2022 fortsätter det arbete som de två första Integration-evenemangen gjorde genom att främja stärkandet av partnerskap mellan myndigheter, tredje sektorn och företagsvärlden. Programmet för evenemanget Integration 2024 offentliggörs hösten 2024.

Under evenemanget Integration 2024

  • får du höra hur integrationen främjas i Finland och ute i världen just nu
  • nätverkar och hittar du samarbetspartners
  • får du tips och stöd för att utveckla din kompetens och ditt välbefinnande i arbetet
  • ser du presentationer av olika integrationsaktörer i utställningslokalen.

Vem är integration 2024 avsedd för?

Integration 2024 riktar sig till aktörer inom integration och flyktingmottagning. För dig som arbetar med integrations-, migrations- och mottagningsteman som organisationsaktör, myndighet, kommunanställd eller forskare och för dig som främjar integration som beslutsfattare, företrädare för en minderårig, lärare, företagare, företrädare för företag eller aktiv frivillig.

Evenemanget Integration är huvudevenemanget för integrationsaktörer och partnerskapsprogrammet för integration som ordnas vartannat år. År 2024 samlas vi i Åbo i Logomo.

Kom och lyssna på de senaste forskningsrönen, träffa kollegor och bekanta dig med de goda verksamhetsmodeller!

 Publiken för integrationsevenemanget.

Logomo ulkoa.

Evenemanget ordnas i Åbo

År 2024 samlas vi i Åbo.

Integration 2024 ordnas i Logomo, där man har möjlighet att lyssna på huvudprogrammet och de olika temaprogrammen, ta del av innehåll på finska, svenska eller engelska, nätverka och föra bilaterala diskussioner och gruppdiskussioner samt bekanta sig med utställningslokalen där olika integrationsaktörers och organisationers arbete samt god praxis presenteras.

Boende i Åbo

Bild: Logomo

Delta som utställare

Har du eller din organisation god praxis för integration eller flyktingmottagning som du kan dela med dig av till andra? Eller vill du berätta om din integrationsfrämjande verksamhet för potentiella partner?

På ansökan väljer vi ett litet antal utställare till utställningslokalen! I utställningslokalen kan du bl.a. dela ut material och berätta om er verksamhet samt träffa potentiella partner.

Utställningslokalen är avsedd för aktörer inom integration, invandring och flyktingmottagning för presentation av deras verksamhet. Ansökningsperioden till utställningen börjar i april 2024.

Ansökningstiden är 22.4.–24.5.2024.

Ansök om att bli utställare

Utställningsplatserna kommer att tillkännages för de utvalda och även till övriga sökande senast i augusti 2024.

 Personer på utställningsområdet.

Nyheter om evenemanget

Ansök om utställningsplats för evenemanget Integration 2024 
22.4.2024 | Nyhet
Har du eller din organisation en god praxis för integration eller mottagande av flyktingar som du vill dela med dig av? Eller vill du berätta för potentiella partners om dina integrationsfrämjande aktiviteter? Delta i evenemanget Integration 2024 som utställare. Integration 2024 äger rum den 14–15 november 2024 i Åbo.
Ansökan till fotoutställningen av evenemanget Integration 2024 har öppnats
3.4.2024 | Nyhet
Till evenemanget Integration 2024 söks en fotoutställning som handlar om integration eller mottagande av flyktingar eller ett tema med nära anknytning till dessa ämnen genom en öppen utlysning. Ansökan om fotoutställning är öppen från 3 till 21 april 2024.
Delta med programinnehåll till evenemanget Integration 2024!
17.1.2024 | Nyhet
Evenemanget Integration 2024 äger rum 14–15 november 2024 i Åbo. Nu har du möjlighet att delta i planeringen av evenemanget med  programinnehållsförslag! I år är programplaneringen öppen för alla som är intresserade av vara med och bidra till evenemangets programminnehåll. Evenemangets programplaneringsteam sammanställer programmet utifrån de inkomna förslagen. Programförslagen ska lämnas in senast den 18 februari 2024. 

Ordnandet av evenemanget finansieras av

Evenemanget Integration 2024 arrangeras av NTM-centralen i Egentliga Finland i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Evenemanget finansieras även av Åbo stad, Egentliga Finlands välfärdsområde och Bildningsalliansen rf. Evenemanget samfinansieras av Europeiska unionen. 

Ordnandet av evenemanget finansieras av.

Integration 2024 är huvudevenemanget för partnerskapsprogrammet för integration och flyktingmottagning och integration som många aktörer ordnar tillsammans.

Email:
[email protected]

Dataskyddspolicy