Hoppa till innehåll
Människor med händerna ihop

Kumppanuusalustan tunnus

 

Partnerskapsplattformen är ett interaktivt, digitalt och samhälleligt samarbetsrum för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och mottagning av flyktingar.

Vad gör Partnerskapsplattformen unik?

 1. Partnerskapsplattformen, integration.fi och stödförintegration.fi bildar tillsammans en omfattande helhet av webbtjänster med fokus på integration och mottagning av flyktingar. I webbtjänsterna finns det mångsidig information och mångsidigt material om integration och mottagning av flyktingar. Webbtjänsterna är riktade till aktörer inom integration och mottagning av flyktingar.
 2. På Partnerskapsplattformen möts hundratals registrerade yrkesutbildade personer som verkar inom integration och mottagning av flyktingar. De yrkesutbildade representerar flera olika förvaltningsområden, organisationer och teman. När du registrerar dig på Partnerskapsplattformen är den riksomfattande gemenskapen inom integration och mottagning av flyktingar inom räckhåll för dig.
 3. Partnerskapsplattformen är en neutral, säker och pålitlig digital tjänst och gemenskap som administreras av arbets- och näringsministeriet för alla som verkar inom integration och mottagning av flyktingar. Vi accepterar endast yrkesutbildade som arbetar inom integration samt aktiva frivilliga och påverkare, som är intresserade av att främja integration.

Bekanta dig med Partnerskapsplattformen

Vad är nyttan av att registrera sig på Partnerskapsplattformen?

Det är god idé att registrera sig på Partnerskapsplattformen:

 1.  Du kan avgiftsfritt skapa ett eller flera arbetsrum för din arbetsgrupp eller ditt projekt, där du kan diskutera, administrera projektrelaterade uppgifter och lagra och dela material med anknytning till ditt projekt.
 2.  Du har möjlighet att söka samarbetspartner till ditt projekt bland yrkesutbildade som registrerat sig på partnerskapsplattformen. På plattformen verkar flera nätverk och projekt, som du kan vara i kontakt med.
 3. Partnerskapsplattformen är en gemensam och öppen kunskapsbas och plattform för informationsdelning för aktörer inom integration och mottagning av flyktingar.
 4.  Du får delta i att utveckla funktionerna på partnerskapsplattformen och följa med hur vi tillsammans ökar det sektorsövergripande samarbetet och delaktigheten inom integration.

Bekanta dig med Partnerskapsplattformen för registrerande medlemmar

Hur kommer jag till Partnerskapsplattformen?

 1. Gå till kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi och acceptera kakor.
 2. Ta del av Partnerskapsplattformens användarvillkor och dataskyddsbeskrivning innan du går till registreringssidan.
 3. Registrera dig och vänta på ett bekräftelsemeddelande. Använd i första hand den e-postadress du använder i ditt arbete för registrering. Din adress är synlig i sökningen av kontaktpersoner.
 4. Bekräfta registreringen via din e-post.
 5. Arbets- och näringsministeriet kontrollerar alla som registrerar sig på plattformen för att upprätthålla säkerheten på plattformen. Du får e-posten, när du har blivit antagen i plattformen. Det kan ta 1–5 dygn att kontrollera registreringen.
 6. Logga in på plattformen med det användarnamn och lösenord du får eller med det konto till sociala medier som du använder.
 7. Komplettera din profil.

Registrera dig till Partnerskapsplattformen

Kom med i partnerskapsprogrammet

 I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum
där det är möjligt att föra en öppen diskussion och
där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.
Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet från partnerskapsprogrammet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vem administrerar och utvecklar Partnerskapsplattformen?

Partnerskapsplattformen administreras och utvecklas av kompetenscentret för integration av invandrare och enheten för arbetskraftsinvandring och integration vid arbets- och näringsministeriet (ANM). De regionala kontaktpersonerna för ANM:s partnerskapsprogram för integration, det vill säga kontaktpersonerna för NTM-centralernas partnerskapsprogram, deltar också i administreringen.