Hoppa till innehåll

Integrationsdatabasen ger information om invandrarbefolkningen i Finland

Integrationsdatabasen är en öppen, registerbaserad databas över statistiska data, ur vilken det går att få omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland. Statistikcentralen ansvarar för underhållet av Integrationsdatabasen.

Integrationsdatabasen är enkel att använda. Du kan själv skräddarsy och producera statistiken som du behöver i ditt arbete. 

Så här använder du databasen

  1. Välj först det önskade ämnesområdet i tabellistan.
  2. Välj därefter önskade variabler. Välj även områdesnivå och andra uppgifter. Om det finns variabler märkta med asterisk i tabellen, måste du välja minst en av dessa variabler.
  3. Slutligen kan du anpassa ordningen på raderna och kolumnerna i tabellen för att göra dem mer lättlästa, spara en färdig tabellen i Excel-format eller skriva ut direkt färdiga diagramtyper. Under fliken Information om tabellen ser du närmare information om variablerna.
     

Använd statistiska data noggrant

Det lönar sig att vara noggrann i användningen av statistiska data och begrepp Till exempel finns det inte bara en enda etablerad definition av invandrare. Beroende på kontexten kan man till exempel granska utländska medborgare eller befolkning som fötts utomlands.

Dessutom är det svårt att dra generaliserade slutsatser av statistiska data som producerats på grundval av små mängder data. Till exempel kan det gällande en fördubbling av antalet invandrare på en ort vara fråga om en ökning på bara några personer.

Tolka med andra ord alltid statistik med tanke på kontexten.

Så här hänvisar du till databasen

Texthänvisning
(Integrationsdatabasen, 2020)

Källförteckning
Integrationsdatabasen: Lägg till tabellens namn här [webbpublikation]. Tabell: Lägg till tabellens exakta namn här. Helsingfors: Kompetenscentret för integration av invandrare, Arbets- och näringsministeriet. [hänvisat Lägg till datum här]. Mottagningssätt: Lägg till tabellens webbadress här.

Exempelhänvisning
Integrationsdatabasen: Boende [webbpublikation]. Tabell: 117p-Boende efter typ av bostadshushåll och boenderymlighet. Helsingfors: Kompetenscentret för integration av invandrare, Arbets- och näringsministeriet. [hänvisat Lägg till datum här 30.9.2020]. Mottagningssätt: https://kototietokanta.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kototietokanta/Kototietokanta__asum__kansal/koto_askut_kansal_001.px/?rxid=3a74c68f-f592-44c6-8fd3-9eea4ddf5d95