Hoppa till innehåll

Goda relationer mellan befolkningsgrupper bygger på positiv interaktion

Med goda relationer mellan befolkningsgrupper avses relationer som bygger på positiva attityder, fungerande interaktion, trygghetskänsla och delaktighet i samhället. Goda relationer mellan befolkningsgrupper utgör en del av det mottagliga och delaktighetsfrämjande samhället. 

Främjandet av goda relationer mellan befolkningsgrupper kan ställas upp som mål i planeringen av nästan all verksamhet som rör människors vardag. Centrala former för politiken för goda relationer mellan befolkningsgrupper är 

  • attitydpåverkan, 
  • främjande av säkerheten för människor i olika befolkningsgrupper, 
  • åtgärder som ökar och förbättrar interaktionen mellan grupper, 
  • tillämpning av konfliktlösnings- och medlingsmetoder 
  • samt förebyggande av boendesegregation.

Kommunen, organisationerna och det civila samhället främjar interaktionen mellan människor på lokalplanet. Stödet för goda relationer mellan befolkningsgrupper förutsätter att man kan identifiera och eliminera diskriminerande förfaranden och aktivt utveckla tjänsterna och verksamheten så att de lämpar sig för alla. På lokalplanet är det viktigt att analysera vad som stöder samverkan mellan nyanlända och Finlandsfödda i bostadsområden och hobbyer. 

Invandrarna ska kunna delta i beslutsfattandet som gäller dem själva. Det är viktigt att myndigheterna gör sin verksamhet transparent samt lyssnar till och involverar invandrarna till exempel genom samråd, kundråd och olika kundresponssystem.

Kommunen, eller flera kommuner tillsammans, kan också i samarbete med lokala arbetsmarknads-, företagar- och frivilligorganisationer tillsätta en delegation på lokalplanet som bland annat har till uppgift att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper.

Mer information:
Likabehandling.fi