Hoppa till innehåll

Den kommunala basservicen främjar integrationen

Kommunen har en nyckelställning när det gäller att främja integrationen. I kommunerna bedrivs integrationsfrämjande arbete särskilt inom basservicen. Invandrarna behöver tjänster inom småbarnspedagogik och utbildning, precis som andra kommuninvånare. Även boende- och fritidstjänsterna är viktiga för integrationen.

Kommunerna har ålagts särskilda uppgifter i lagen om främjande av integration. Enligt den ska kommunerna

  • ansvara för och samordna utvecklandet, planeringen och uppföljningen av integrationsfrämjandet på lokal nivå,
  • se till att de kommunala tjänsterna även lämpar sig för invandrare,
  • se till att de kommunala åtgärder och tjänster som avses i lagen om främjande av integration till innehåll och omfattning motsvarar behovet,
  • se till att den egna personalens kompetens i fråga om integration utvecklas.

Kommunerna som deltar i kommunförsöket ansvarar också delvis för tillhandahållandet av arbets- och näringstjänster (TE-tjänster) inom sitt område. Målgruppen för kommunförsök inkluderar till exempel invandrare eller främmandespråkiga personer som antingen är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice vid arbets- och näringsbyråerna inom försöksområdena.

Mer information:
Lagen om främjande av integration (finlex.fi)
Tjänster för integration