Hoppa till innehåll

Mångfald och icke-diskriminering i arbetslivet påverkar sysselsättningen

Mångfald och icke-diskriminering i samhället och i arbetslivet har en positiv inverkan på sysselsättningen av invandrare och på landets attraktionskraft som destinationsland för kompetent arbetskraft, internationella studerande och investeringar.

Syftet med arbets- och näringsministeriets mångfaldsprogram för arbetslivet är att företag och organisationer kan dra nytta av mångfalden och att invandrares möjligheter att få uppgifter som motsvarar deras kompetens och att deras klättring i karriären underlättas. 

Med programmets åtgärder strävar man efter att minska den systematiska diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden. Programmet ökar även mångfaldskompetensen hos arbetsgivare och dem som arbetar i tjänster för arbetssökande samt strävar efter att minska diskriminering inom rekrytering. Främjande av mångfald i arbetslivet förverkligas även genom åtgärdsprogrammet Talent Boost. 

Läs mer:
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet (på finska)
Åtgärdsprogrammet Talent Boost