Hoppa till innehåll

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen 2020 kan sökas 1.2.−14.5.2021

Med finansiering från Sylvia-projektet, som förvaltas av arbets- och näringsministeriet, stöds kommuner som tar emot flyktingar med ekonomiska tilläggsstöd. Kommunerna kan ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för utveckling av mottagandet och integrationen av personer som får internationellt skydd i kommunerna.

Ansökningstiden har slutat den 14 maj 2021. Nästä ansökning ordnas år 2022.