Hoppa till innehåll

Flerspråkig kommunikation i flera kanaler förutsätter kompetens och eftertanke

När det gäller flerspråkig kommunikation i flera kanaler ingår många inslag som inte nödvändigtvis måste beaktas när information på finska, svenska och engelska tas fram. Endast publicering av den flerspråkiga informationen exempelvis på en webbplats eller som videor (t.ex. på YouTube) räcker inte, utan det är viktigt att det sker i flera kanaler: flerspråkig information måste möjliggöras i flera kanaler, så att den når sin målgrupp.

Ta del av tidigare material

När du planerar flerspråkig kommunikation, börja med att ta del av material som redan har producerats. Exempelvis på InfoFinland.fi finns länkar till material på olika språk. Fundera på om det är lönt att låta översätta material som redan publicerats tidigare eller om det är bättre att fokusera huvudsakligen på den information eller språkversioner som inte finns och istället t.ex. länka till flerspråkigt material som andra myndigheter har producerat.

Tänk på att det produceras gott om exempelvis flerspråkiga broschyrer, webbplatser och applikationer i olika delar av landet. Det tar tid från både författaren till guiden och myndigheten som granskar innehållet, att kontrollera informationen i materialet. Det är också en bra idé att på förhand förbereda sig på att uppdatera materialet och hålla det ajour. Det lönar sig att redan på förhand fundera över hur uppdateringen av materialet ska genomföras, om exempelvis det projekt som producerat materialet avslutas.

Att beställa och producera flerspråkiga översättningar innehåller många olika steg

Materialet bör i första hand produceras på ett främmande språk istället för att översätta det. Detta är emellertid ofta inte möjligt. Dessutom bör hänsyn tas till rekommendationerna för lättbegripligt språk, tydligt standardspråk och klart myndighetsspråk.

Ofta finns det flera steg i flerspråkig kommunikation, beställning av översättningar och förmedling av information som det är bra att vara medveten om innan man beställer översättningarna.

En av de viktigaste aspekterna vid produktion av kommunikation på olika språk är kvaliteten på översättningarna. Detta påverkas i hög grad av källtexten, men det finns även detaljer som hör till översättningens beställningsskede. När man gör informationsfokuserat innehåll på flera olika språk, är det viktigt att ta hänsyn till att källtexten är tydlig, förståelig, enkel och att innehållet är så begripligt som möjligt.

En tydlig förfrågan om översättning eller anbudsbegäran säkerställer ett smidigt samarbete med översättarna, översättningsenheten eller översättningsbyrån.

Flerspråkig kommunikation och översättning till andra språk än finska, svenska och engelska kan vara någonting helt nytt för många myndigheter och kommuner. De många skedena och detaljerna vid flerspråkig kommunikation kan komma som en överraskning. Det handlar inte bara om översättande och översättningar, utan om att publicering av innehåll på andra språk än finska, svenska och engelska kräver expertis och en förmåga att sätta sig in i mottagarens situation. 

Innan man beställer översättningar är det bra att fundera över om innehållet behöver uppdateras och att bearbeta innehållet så att det inte åldras för snabbt. Vid bearbetning av texten är det klokt att avlägsna sådana uppgifter som man vet förändras snabbt. Sådana kan exempelvis vara olika kontaktuppgifter, öppettider, instruktioner som snabbt uppdateras samt siffror.

Tillsammans med den flerspråkiga webbredaktionen InfoFinland.fi har vi sammanställt tips till beställare och utgivare av översättningar.

Tips för dig som beställer översättningar

 • Använd klarspråk. Förtydliga vid behov innehåll som producerats utifrån källspråket.
 • Tala om i samband med beställningen vem texten är avsedd för.
 • Be översättaren att iaktta rubriknivåer (H1, H2, H3, brödtext). På så sätt kan du jämföra innehållet med källtexten.
 • Be översättaren att även lämna kvar den finskspråkiga rubriken i dokumentet. På det sättet vet du vilket dokument det är fråga om.
 • Kontrollera den färdiga översättningen – även då du inte behärskar målspråket.
  • Är rubrikerna rubriker?
  • Stämmer antalet meningar och stycken?
  • Har siffror placerats på motsvarande ställen som i källtexten?
 • I fråga om icke-latinska språk be även om att få översättningarna i pdf-format. Därmed kan du säkerställa att fonten inte har rörts ihop.
 • Om översättningen ska användas som pdf-fil på en webbplats, använd organisationens symbol eller visuella uttryck och lägg till datum för att man ska kunna kontrollera att den är aktuell och att informationen är tillförlitlig. En finskspråkig rubrik hjälper också dem som delar länken och dem som arbetar med kundarbete.
 • Vi rekommenderar att flerspråkig information publiceras som webbsidesinnehåll istället för som en pdf-fil. 
 • Om du publicerar innehållet som en pdf, be dem att utföra översättningen även enligt formateringen som en färdig pdf-fil, så att du kan publicera översättningen i befintligt skick.
 • Ta också hänsyn till tillgängligheten vid flerspråkig kommunikation.
 • Länka ytterligare information i första hand till det engelskspråkiga innehållet, om informationen bakom länken inte finns på det språk till vilket du låter översätta texten.

Att distribuera information på flera språk

Flerspråkig information kan delas i webbtjänster på finsk-, svensk- och engelskspråkiga webbplatser, om webbtjänstens meny saknar andra språk. Det är dock värt att notera att det inte är så lätt att hitta flerspråkig information med sökmotorer om språkversionen publiceras på finsk-, svensk- eller engelskspråkiga sidor. 

Dessutom är det bra att beakta att språk som läses från höger till vänster eller specialtecken i språk inte nödvändigtvis kopieras korrekt till webbplatsen när webbtjänstens publikationssystem inte stödjer språket. Kontrollera därför alltid att texten som kopierats till webbpublikationens system visas i enlighet med översättningen och i korrekt ordning.

Chanserna för att informationen når målgrupperna ökar genom kommunikation på olika kanaler inom sociala medier, såsom Facebook och Twitter, särskilt via olika föreningar och centrala kontaktpersoner. 

Mer information:
InfoFinland.fi
Tips för att göra flerspråkiga videor i blogginlägg (in Finnish)