Hoppa till innehåll

Uppföljning och genomgång

Myndigheten som ansvarar för utarbetandet av integrationsplanen (kommunen och/eller arbets- och näringsbyrån/kommunen i ett försöksområde) ska följa upp förverkligandet av integrationsplanen i enlighet med integrationslagen (lagen om främjande av integration 18 §). 
Utarbetandet av en integrationsplan är en process som kompletteras, och planen ska vid behov uppdateras för att motsvara förändrade omständigheter eller mål. 

Kommunen ska gå igenom integrationsplanen i enlighet med invandrarens servicebehov eller minst en gång per år.

Arbets- och näringsbyrån/kommunen i ett försöksområde ska gå igenom integrationsplanen i samband med en intervju med den arbetssökande eller på den arbetssökandes begäran, om det inte är uppenbart onödigt (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2 kap. 6 §). Planen kan också gås igenom om en part separat begär det.

Mer information:
Lagen om främjande av integration 
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice