Hoppa till innehåll

God praxis på temat Förläggningen och arbets- och näringstjänsterna – samarbete som stöder snabb sysselsättning

På den här sidan presenteras god praxis som har valts ut bland den goda praxis som kompetenscentret för integration samlat ihop i april 2016. Den goda praxisen har utvärderats av en separat tillsatt jury.

Projektet Koulutusportti och Finland - mitt hem: Information om arbets- och näringstjänster på olika språk på video och i broschyrer

Modellen förmedlar information till arbets- och näringsbyråns nya invandrarkunder på ett enkelt och förståeligt sätt med hjälp av två videor (på 6 språk) och en broschyr (på 14 språk). Materialet tar bl.a. upp kundens rättigheter och skyldigheter och huvuddragen i hur invandrarens process som kund hos arbets- och näringsbyrån framskrider. Materialet har utvecklats i projekthelheten ALPOs projekt Koulutusportti (ESF) 2012 och uppdaterades i projektet Finland - mitt hem (ESF) 2015.

Arbets- och näringsbyrån i Nyland: De som fått uppehållstillstånd hänvisas till att anmäla sig som arbetssökande och till arbets- och näringsbyråns gruppinfo

Den verksamhetsmodell som arbets- och näringsbyrån i Nyland har utvecklat kan användas av alla arbets- och näringsbyråer för att bidra till att asylsökande som fått uppehållstillstånd snabbt ska bli kunder hos arbets- och näringstjänsterna. Modellen fungerar redan innan man känner till kommunplatsen. I verksamhetsmodellen hjälper förläggningen eller kommunens sociala myndigheter på överenskommet sätt kunden till grupinfotillfällen på olika språk. Verksamhetsmodellen lämpar sig i synnerhet för större orter med ett stort antal kunder.