Hoppa till innehåll

Översikt över integration är en del av systemet för uppföljning av integrationen

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar Översikt över integration som en del av systemet för uppföljning av integrationen varje regeringsperiod, det vill säga cirka vart fjärde år. 

Den första översikten publicerades 2012 och den senaste 2020. År 2016 publicerades ingen översikt, eftersom det regelbundna uppföljningssystemet färdigställdes 2019. 

Översikten för 2020 består av två delar: en artikelpublikation och en infografisk publikation. Artiklarna i forskningspublikationen belyser integrationens olika delområden mer djuplodande än de numeriska uppföljningsindikatorerna. Indikatorerna i den infografiska publikationen komprimerar fenomen förknippade med integration till kompakta nyckeltal för statistisk uppföljning. 

Artikelpublikationen består av fem delar, som motsvarar de olika delområdena inom uppföljning av integration: sysselsättning, utbildning, välfärd, deltagande och dubbelriktad integration. 

De forskare som har skrivit i översikten ansvarar personligen för innehållet och påståendena i respektive artikel. 

Mer information: 
Översikt 2019 artiklarna
Översikt 2019 indikatorer
Uppföljning av integration
Databasen Integrationsindikatorer