Hoppa till innehåll

Kvotflyktingarna erbjuds kulturorientering innan de flyttar till Finland

Den internationella migrationsorganisationen IOM och Migrationsverket ordnar kulturorienteringsutbildning för de kvotflyktingar som valts ut av Finland. Syftet med utbildningen är att ge de kvotflyktingar som kommer till Finland en så realistisk bild som möjligt av flytten till Finland, hur deras liv kommer att förändras och deras kommande liv i Finland. 

Man strävar efter att ordna kulturorienteringen för så många kvotflyktingar som möjligt redan innan de kommer till Finland. Alternativen är närundervisning utomlands före flytten till Finland eller studier med hjälp av självstudiematerial som skickats i förväg. De kvotflyktingar som valts ut av Finland får en övningsbok som innehåller information om Finland samt olika uppgifter och övningar om det finländska samhället och det finska språket. 

Kulturorienteringen inkluderar tre dagars närundervisning som innehåller:

  • praktisk grundläggande information om Finland och om vad som väntar migranten när hen inleder sitt liv i sitt nya hemland
  • undervisning i grunderna i finska, centralt ordförråd och praktiska vardagsfraser
  • inledande av den inre och yttre anpassningsprocessen samt förbättring av färdigheterna att möta nya saker.

I undervisningen och materialet beaktar man olika målgrupper, mångfalden av olika förutsättningar, människors fysiska och psykiska olikheter, olika utbildningsmässiga, kulturella och religiösa bakgrunder samt personer som befinner sig i en särskilt sårbar ställning.

Webbplatsen Moving to Finland är öppen för alla och ger information till personer som flyttar till Finland

Även på Migrationsverkets webbplats Moving to Finland (movingtofinland.fi) finns grundläggande information om Finland på nio språk. På webbplatsen finns information om social- och hälsovårdstjänster, hur man söker jobb, studiemöjligheter och behörighetsutbildningar.

På webbplatsen kan man också läsa om den finländska kulturen och se bilder från Finland. På webbplatsen finns också material som man kan använda för att studera grunderna i finska och grundläggande fraser. 

Mer information: 
Kulturorientering för kvotflyktingar (på finska)
Movingtofinland.fi