Hoppa till innehåll

Reform av integrationslagen (KOTO24)

Målet med integrationslagen är att stärka sysselsättningen bland invandrare, färdigheter som stöder sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället. Målet med lagen är också att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. 

Den gällande integrationslagen reformeras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar (rapport från riksdagens revisionsutskott) för främjande av integration och beaktar den förändrade verksamhetsmiljön. Den nya lagen ersätter den gällande lagen med samma namn. Den reformerade integrationslagen (681/2023) träder i kraft den 1 januari 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.

 

Den reformerade integrationslagen (681/2023)

 

Två kvinnor sitter vid ett bord och ler.

Målet och tidsplan med reformen av integrationslagen

KOTO24 innehåll och material på integration.fi

Vanliga frågor Vanlinga frågor och svar om reformen av integrationslagen.
Aktörer och uppgifter De aktörer som definieras i integrationslagen och deras uppgifter enligt lagen, från 1 januari 2025.
Integrationsprogram Integrationsprogrammet är en uppsättning tjänster som kommunen organiserar för integrationens inledningsskede. Syftet med integrationsprogrammets tjänster är att främja invandrarens integration, sysselsättning eller företagande, kompetens och arbetslivskompetens. (Materialet kommer snart att publiceras på svenska)
Att nå ut till personer utanför arbetskraften med kommunala integrationstjänster I nätmaterialet har arbetssätt sammanställts, med hjälp av vilka invandrare som står utanför arbetskraften skulle nås mer heltäckande än i dag med tjänster som främjar integration efter den genomgripande reformen av integrationslagen. (Materialet kommer snart att publiceras på svenska)
Koto-digi Bestämmelser om användningen av Koto-digi-systemtjänster finns i den nya integrationslagen (KOTO24).
Material till stöd för genomförandet av den omfattande reformen av integrationslagen Materialet och användbara länkar som sammanställs på sidan kan stödja kommuner och andra integrations- och flyktingmottagandeaktörer i genomförandet av den genomgripande reformen av integrationslagen (KOTO24). (Materialet kommer snart att publiceras på svenska)

Material läggs till och uppdateras efter behov och efterfrågan.

Nyheter om reformen av integrationslagen

Regeringen föreslår ändringar i den reviderade integrationslagen 
4.4.2024 | Nyhet
Den reviderade integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025. Det huvudsakliga ansvaret för integrationsstödet överförs samtidigt till kommunerna. Den 4 april gav regeringen utgående från regeringspropositionen ett förslag till riksdagen om ändringar i den reviderade integrationslagen och lagar som har samband med den (totalreformen av integrationslagen, KOTO24). Enligt ändringsförslaget borde bland annat kommunernas och välfärdsområdenas tid för den kalkylerade ersättningen förkortas.
Kompetenscentret har publicerat nytt material till stöd för genomförandet av totalreformen av integrationslagen (KOTO24)
29.2.2024 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare stöder genomförandet av den reformerade integrationslagen och det integrationsfrämjande arbetet genom att producera material och information om totalreformen av lagen. På integration.fi har det publicerats en ny startsida för KOTO24. Via sidan hittar du nyheter, evenemang och material som hänför sig till totalreformen av integrationslagen. Under 2024 stöder arbets- och näringsministeriet integrationsaktörerna på riksomfattande nivå i förberedelserna inför reformerna i samarbete med utvecklings- och förvaltningscentret och Kommunförbundet.
Utredning: Samhällsorientering på flera språk kräver samarbete mellan kommunerna
25.1.2024 | Nyhet
För att samhällsorientering på flera språk ska kunna ordnas på ett kostnadseffektivt sätt krävs att kommunerna samarbetar med varandra, och det behövs även samordning mellan regionerna och på nationell nivå. Orientering på distans och hybridorientering kan stödja deltagandet för invandrare som bor i glesbygden. Den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i maj 2023 ger rekommendationer om att orienteringen ska genomföras på ett högklassigt och enhetligt sätt på olika håll i Finland.

Evenemang som hänför sig till totalreformen av integrationslagen (KOTO24)

Kompetenscentret för integration av invandrare strävar efter att samla alla evenemang och utbildningar som gäller totalreformen av integrationslagen på denna sida/den finskspråkiga webbsidan om reformen av integrationslagen på integration.fi och i evenemangskalendern på integration.fi, om de kan publiceras i den offentliga webbtjänsten. En del av de evenemang som hänför sig till ämnet kan vara begränsade till vissa målgrupper eller områden. Kontrollera målgruppen och området för evenemanget när du anmäler dig till ett evenemang.

Följ också Jobbmarknadens evenemangssida TE/KOTO24 (på finska) och Kommunförbundets evenemang om reformerna

På integration.fi publiceras alla evenemang oavsett vilket språk som används vid evenemanget i den finskspråkiga evenemangskalendern. Gå till den finskspråkiga sidan för att bläddra i evenemang och utbildningar med reformen av integrationslagen som tema.