Hoppa till innehåll

Psykosocialt stöd i familjegrupphem och stödboendeenheter för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare

Handboken Psykosocialt stöd i familjegrupphem och stödboendeenheter för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare är avsedd för personer som arbetar med ensamkommande minderåriga vid familjegrupphem eller stödboendeenheter. 

För ensamkommande asylsökande minderåriga är familjegrupphemmen och enheterna för stödboende viktiga miljöer för uppväxt och utveckling. Den psykosociala stödverksamheten hjälper barnen och de unga vidare i deras nya och krävande situation.

Handboken hjälper dig i ditt arbete

Målet med handboken är att stärka kunnandet hos personalen vid boendeenheterna för minderåriga när det gäller att erbjuda psykosocialt stöd och ha ett traumamedvetet arbetsgrepp. I kärnverksamheten vid familjegrupphem och stödboendeenheter ingår att stödja barnens och de ungas uppväxt, utveckling, utbildning och integration. 

Vi hoppas att handboken bidrar till att i denna kärnverksamhet skapa en gemensam grund och förståelse som delas av alla medarbetare.  Som bilagor till handboken finns olika mallar för till exempel introduktion för nyanlända, handledarverksamhet och boendeenhetens regler.

Notera! Innehållet i handboken är delvis inaktuellt och innehållet kommer att uppdateras under 2024.

Ladda ner handboken här:
Handboken Psykosocialt stöd i familjegrupphem och stödboendeenheter för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare