Hoppa till innehåll

Bekanta dig med aktörerna inom partnerskapsprogrammet och hitta en partner

I partnerskapsprogrammet skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får ni information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande på kartan över Finland

Om tabellen innehåller uppgifter om samma organisation två gånger, är det fråga om att organisa-tionen är verksam på flera adresser eller har uppgett flera olika adresser på blanketten. Du hittar de olika platserna på kartan.

Du kan söka en partner enligt målgrupp och tema i tabellen nedan

  • Målgrupperna är kvinnor, män, barn och unga, äldre / pensionärer, flyktingar och andra som kommit hit av humanitära skäl, personer med funktionsnedsättning och andra invandrare.
  • Teman är kultur, miljö och naturens välbefinnande, integration, jämställdhet mellan könen, arbete mot rasism och likabehandling, förebyggande av utslagning, främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering, främjande av delaktighet, kompetensutveckling, hobbyer / motion, boende / boendemiljöer, främjande av sysselsättning, religiös verksamhet.