Hoppa till innehåll

Bekanta dig med aktörerna inom partnerskapsprogrammet och hitta en partner

I partnerskapsprogrammet skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får ni information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande på kartan över Finland

Om tabellen innehåller uppgifter om samma organisation två gånger, är det fråga om att organisa-tionen är verksam på flera adresser eller har uppgett flera olika adresser på blanketten. Du hittar de olika platserna på kartan.

Du kan söka en partner enligt målgrupp och tema i tabellen nedan

  • Målgrupperna är kvinnor, män, barn och unga, äldre / pensionärer, flyktingar och andra som kommit hit av humanitära skäl, personer med funktionsnedsättning och andra invandrare.
  • Teman är kultur, miljö och naturens välbefinnande, integration, jämställdhet mellan könen, arbete mot rasism och likabehandling, förebyggande av utslagning, främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering, främjande av delaktighet, kompetensutveckling, hobbyer / motion, boende / boendemiljöer, främjande av sysselsättning, religiös verksamhet.

Leta efter partner

Organisation Sort the table ascending by the column Postanstalt Sort the table ascending by the column Målgrupp Sort the table ascending by the column Tema Sort the table ascending by the column
Active NGOs -hanke (Espoon kaupunki) Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Ad Astra i Helsingfors rf Helsingfors Barn och unga Arbete mot rasism och likabehandling
Afaes Ry Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
African and African-European Association (Afaes ry) Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Förebyggande av marginalisering
African Care ry Helsingfors Kvinnor Integration
Aikuisten sosiaalityö / kotouttamispalvelut Vasa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Akava ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Amal ry Helsingfors Kvinnor Främjande av delaktighet
Arffman Finland Oy Uleåborg Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Arktiset maahanmuuttajat AMA ry Rovaniemi Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Art Platform Norppa ry Imatra Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Auralan nuoret ry / Turun Tyttöjen Talo Åbo
Axxell Utbildning Ab Ekenäs Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Borgå folkakademi Borgå Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Borgå medborgarinstitut Borgå Andra personer med invandrarbakgrund Integration
BusinessWiz Oy Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Arbete mot rasism och likabehandling
CAP Pro Academy / CAP-Group Oy Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
CareeriaPlus Oy /Careeria Oy Helsingfors Främjande av sysselsättning
CareeriaPlus Oy /Careeria Oy Vanda
CareeriaPlus Oy /Careeria Oy Borgå
CareeriaPlus Oy /Careeria Oy Kervo
Centria-ammattikorkeakoulu Jakobstad Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Commu App Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Cultura-säätiö sr Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
DaisyLadies ry Åbo Kvinnor Integration
Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Förebyggande av utslagning
DIVa rf - Föräldrar för diversitet Grankulla Barn och unga Förebyggande av utslagning
DIVa rf - Föräldrar för diversitet Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Arbete mot rasism och likabehandling
DL YEE-hanke Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Edu YA Ab Vasa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / Hadiya-hanke Helsingfors Barn och unga Förebyggande av utslagning
EJY ry Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Eläkeliitto/ Yhtä köyttä vetämässä-hanke Helsingfors Äldre / pensionärer Främjande av delaktighet
Entréprify rf Åbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Förebyggande av utslagning
Espoon kaupunki Esbo Barn och unga
Espoon kaupunki/ Kivenlahden ja Hirviportin perheryhmäkodit Esbo Barn och unga Integration
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Förebyggande av utslagning
Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry Esbo Kvinnor Främjande av delaktighet
Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry Esbo Barn och unga Främjande av delaktighet
Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry Esbo Kvinnor Integration
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Seinäjoki Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Etelä-Savon ELY-keskus S:t Michel Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Etelä-Savon Koulutus Oy St. Michel Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Etnika-Kainuu ry Kajana Andra personer med invandrarbakgrund Integration
ETU - edustajat turvapaikanhakijalapsille ry. Korpilahti Barn och unga Främjande av delaktighet
Eurajoen kristillinen opisto Euraåminne Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Euran kunta Eura Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Familia ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Fenix Finland ry Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Fideco Åbo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Filoksenia ry (Trapesa) Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Finnish Cyclists Federation Helsingfors Kvinnor Kompetensutveckling
FinWay X Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Folkhälsans Förbund r.f Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Förebyggande av marginalisering
Forssan kaupunki Forssa Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Föreningen Luckan Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Föreningen Luckan rf Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Galmudug Community Finland ry Åbo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Globe Art Point ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Kultur
Haapaveden Opisto Haapavesi Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Hairok Voikkaa Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
HangFlow ry Åbo Barn och unga Arbete mot rasism och likabehandling
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö Esbo Barn och unga Kultur
Helsingfors ARBIS Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Vamos Nuortenpalvelut, Stay and Study -hanke Åbo Barn och unga Integration
Helsingin kaupunki Helsingfors Barn och unga Förebyggande av utslagning
Helsingin kaupunki, kanslia Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Helsingin kaupunki, perhe- ja sosiaalipalvelut Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Helsingin liikuntapalvelut Helsingfors Kvinnor Hobbyer / motion
Helsingin NMKY ry Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Helsingin Polkupyöräilijät ry Helsingfors Kvinnor Hobbyer / motion
Helsingin työllisyyspalvelut Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Helsingin yliopisto - HEI LIFE Helsingfors universitet Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Helsingin yliopisto SIMHE Helsingfors universitet Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Hidden Gems International Spouse Programme Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Huittisten kaupunki Vittis Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
HyTe ry Esbo Främjande av delaktighet
Hämeenlinnan kaupunki Tavastehus Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut Idensalmi Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
In Between Consulting Karleby Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Indian Women in Finland Ry / IWF RY Esbo Kvinnor Kultur
InfoFinland.fi / Helsingin kaupunki Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Inkerikeskus ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Förebyggande av marginalisering
Integrationsenheten i Jakobstadsregionen Jakobstad Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av sysselsättning
International Info Kajaani Kajana Andra personer med invandrarbakgrund Integration
International Jyväskylä - Info Center / Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut Jyväskylä
International Professionals Finland Ry Björneborg Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
International Women Community - Turku and Southwest Finland Åbo Kvinnor Främjande av sysselsättning
International Working Women of Finland S:t Karins Kvinnor Främjande av sysselsättning
International Working Women of Finland Tammerfors Kvinnor Främjande av sysselsättning
International Working Women of Finland Villmanstrand Kvinnor Främjande av sysselsättning
International Working Women of Finland Lahtis Kvinnor Främjande av sysselsättning
International Working Women of Finland Uleåborg Kvinnor Främjande av sysselsättning
International Working Women of Finland Jyväskylä Kvinnor Främjande av sysselsättning
International Working Women of Finland RY Helsingfors Kvinnor Främjande av sysselsättning
Irakin naisten yhdistys (INY ry) Helsingfors Kvinnor Främjande av sysselsättning
Irakin naisten yhdistys (INY ry) Helsingfors Kvinnor Integration
Jade yhteisö ry Helsingfors Äldre / pensionärer Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Jade yhteisö ry Helsingfors Äldre / pensionärer Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Joensuun kaupunki/maahanmuuttajapalvelut Joensuu Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys Joensuu Andra personer med invandrarbakgrund Arbete mot rasism och likabehandling
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Jyvälän Setlementti Jyväskylä Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut Jyväskylä Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hanke Jyväskylä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Gradia Jyväskylä Jyväskylä Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Jyväskylän yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Jyväskylä Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Jämsän kaupungin kotoutumispalvelut Jämsä Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Järjestöhautomo, Suomen Pakolaisapu ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Järvenpään kaupunki Träskända Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Järvenpään kaupunki Träskända Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Kalajoen kaupunki Kalajoki Andra personer med invandrarbakgrund Boende / boendemiljöer
Kalajoen Kristillinen Opisto Kalajoki Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Kalajoen työllisyyspalvelut/Jokilaakson kuntkokeilu Kalajoki Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Kalliolan Setlementti Ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Kansan Radioliittto ry/ Lähiradio Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Karkkilan kaupunki / maahanmuuttopalvelut Högfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Karstulan kunta Karstula Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kasvatus- ja sivistystoimi Kuusamo Barn och unga Integration
Kauniaisten kaupunki Grankulla Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
KEHA-keskus Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tammerfors Personer med funktionsnedsättning Främjande av sysselsättning
Kela Helsingfors
Keski-Suomen Martat ry Jyväskylä Kvinnor Främjande av delaktighet
Kesälukioseura ry Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Kide-säätiö sr Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Kirkkohallitus (ev-lut.kirkko) / KJY / monikulttuurinen työ Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Religiös verksamhet
Klubok ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Kokkolan kaupunki / Welcome Office Karleby Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Korsholm kommun Korsholm Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kotkan kaupunki Kotka Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kotkan kaupunki / Maahanmuuttajapalvelut Kotka Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Kotka Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Koto-digi-hanke, KEHA-keskus St. Michel Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kototori Tammerfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kotoutuminen.fi Helsingfors Integration
Kotoutumisen osaamiskeskus, TEM Helsingfors Integration
Kotoutumisentukena.fi Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Koulutuskeskus Salpaus Lahtis Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Koulutuskuntayhtymä OSAO Uleåborg Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
KSAO Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvola Främjande av sysselsättning
KSL-opintokeskus Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Monikulttuuriset museopalvelut & Minunkin Tampereeni -toiminta (Tampereen kaupunki) Tammerfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Kultur
Kulttuurinen moninaisuus ja kirjastot läntisellä alueella, Pasilan kirjasto/Helsingin kaupunginkirjasto/Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki Helsingfors Främjande av delaktighet
Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry Uleåborg Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Kummiperhetoiminta, Helsingin Diakonissalaitos Helsingfors Barn och unga Integration
Kuntoutussäätiö Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Förebyggande av utslagning
Kuopion kansalaisopisto Kuopio Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Kuopion kaupunki / Työllisyyspalvelu Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Kurikan kaupunki Kurikka Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Kuusamon kaupunki, KotoKuusamo- hanke Kuusamo Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
KYS PALOMA-osaamiskeskus Kuopio Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Laajasalon opisto Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Lahden kaupunki/Maahanmuuttopalvelut Lahtis Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Lapin ammattikorkeakoulu Kemi Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Lappeenranta International Intercultural Democratic Forum ( LIIDF ry ) Villmanstrand Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Laptuote-säätiö sr Villmanstrand Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Laurea-ammattikorkeakoulu Dickursby
Liberians European Forum for Unity and Development ( LEFUND ry) Villmanstrand Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Lieksan kaupunki Lieksa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Lieksan Somaliperheyhdistys ry/Metka kyläkulttuuritalo Lieksa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Lieksan somaliperheyhdistys ry/Metka kylätalo Lieksa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Liikkukaa - Sports For All Helsingfors Barn och unga Integration
Liikkukaa - Sports For All Ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Linnalan setlementti ry / Kansainvälinen kohtaamispaikka Nyslott Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Live-säätiö sr Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Loimaan perheryhmäkoti ja tuettu asuminen Loimaa Pakolaiset ja muut humanitäärisistä syistä tulleet Integration
Loviisan kaupunki Lovisa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Lovisa Föreningar rf Lovisa Välmående miljö och natur
LTU Asunnot Oy Vanda Kvinnor Integration
Luckan Kyrkslätt Kyrkslätt Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Luetaan yhdessä -verkosto Helsingfors Kvinnor Integration
Luksia koulutus Oy Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Luksia koulutus Oy Lojo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Lumikello ry Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Lupanainen Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Lähi-idän naisten yhdistys Tammerfors Kvinnor Främjande av delaktighet
Lähi-idän naisten yhdistys ry Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Björneborg Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Maahanmuuttokoordinaattori Heinola Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Maahanmuuttopalvelut, Varkauden kaupunki Varkaus Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Maahanmuuttoyksikkö, Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Magdalena Kosova - forskare Grankulla Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Ry Åbo Kvinnor Integration
Marttaliitto ry Helsingfors Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Med Group Oy Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Mielen aallot Pudasjärvi Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
MIELI Lounais-Suomen Mielenterveys ry / Turun kriisikeskus / Serene-toiminta Åbo Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Miessakit ry - Vieraasta Veljeksi Helsingfors Män Främjande av sysselsättning
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia/KATE-hanke S:t Michel Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
MiklagardArts Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Kultur
Mirsal ry Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Mirsal ry Esbo Män Jämställdhet mellan könen
Mister's Ry Kemi Män Främjande av delaktighet
MLL Uudenmaan piiri Helsingfors Barn och unga Förebyggande av utslagning
MLL Uudenmaan piiri ry Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Monaliiku ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Hobbyer / motion
MONI - Inhimillisen Kehityksen ja Sosiaalisen Muutoksen Yhdistys ry (MONI ry) Jyväskylä Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Moniheli ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Monik ry Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Monik ry Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Monik Vantaa ry Vanda Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Förebyggande av utslagning
Monik Vantaa ry Vanda Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Monika-Naiset liitto ry. Helsingfors Kvinnor Integration
Monika-Naiset liitto ry. Helsingfors Kvinnor Jämställdhet mellan könen
Monikielinen kirjasto Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Monikulttuurikeskus Gloria ry Jyväskylä Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä Helsingfors Äldre / pensionärer Främjande av delaktighet
Monikulttuurityö mimosa ry S:t Michel Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
MOPPI Nystad Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Mothers in Business MiB ry Tammerfors Kvinnor Främjande av sysselsättning
Mpkk _Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry. Åbo Barn och unga Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Mänttä-Vilppulan kaupunki Mänttä Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut Nådendal Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Naistenkartano ry Helsingfors Kvinnor Främjande av delaktighet
Nicehearts ry Vanda Kvinnor Integration
Nicehearts ry Vanda Kvinnor Främjande av delaktighet
North Savo Talent Hub Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Nurmijärven kunta, kotoutumispalvelut Klövskog Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Opetushallitus Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Opintokeskus Sivis Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Oulun osaamiskeskus Uleåborg Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Oulun seudun kuntakokeilu Uleåborg Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
OVOK -tukiyhdistys ry Uleåborg Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
PACUNET- Palace and Cultural Network Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Paimion kaupunki Pemar Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Pakolaisnuorten tuki ry Tammerfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry Kotona täälläkin -hanke Kotka Andra personer med invandrarbakgrund Syrjäytymisen ehkäisy
Paremmin Yhdessä ry Jyväskylä Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Paremmin Yhdessä ry Jyväskylä Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Pargas stad Pargas Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Pelastakaa Lapset Helsingfors Barn och unga Förebyggande av utslagning
Perhekoti Kuutinpesä Oy Syyspohja Barn och unga Välmående miljö och natur
Phoenix ry / Startup Refugees Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Pieksämäen kaupunki Pieksämäki Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö Jacobstad Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Pirkkalan kunta Birkala Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Plan International Suomi Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Pohjois-Savon TalentHub Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Pohjois-suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi-hanke Uleåborg Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Porin kaupunki Björneborg Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Punainen Risti (SPR) Varsinais-Suomi Åbo Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Arbete mot rasism och likabehandling
Punainen Risti Satakunnan piiri Björneborg Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Pyhäjoen kunta Pyhäjoki Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Pyöräliitto Helsingfors Kvinnor Kompetensutveckling
Qj:Diasporassa Helsingfors Kvinnor Integration
R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Vanda Barn och unga Främjande av delaktighet
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Brahestad Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Brahestad Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Raision ja Naantalin kaupungin kotoutumispalvelut Reso Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Raision kaupungin aikuissosiaalityö /maahanmuuttotiimi Brahestad Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Raision kaupunki Reso Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Raittiuden Ystävät ry Helsingfors Barn och unga Hobbyer / motion
Raittiuden Ystävät ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Rasmus ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Arbete mot rasism och likabehandling
Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö ry Vanda Barn och unga Förebyggande av marginalisering
Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö ry Helsingfors Barn och unga Förebyggande av marginalisering
Rauhankasvatusinstituutti - Oulun yksikkö Uleåborg Kvinnor Främjande av delaktighet
Rauhankasvatusinstituutti ry Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Rauman Kaupunki Raumo Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Rauman kaupunki Raumo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Rauman kaupunki Raumo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Razom with Ukraine ry Tammerfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Rovalan Setlementti / Rovala-Opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto Rovaniemi Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Rovalan Setlementti ry/ MoniNet/ Koti Rovaniemi Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Sahwira Africa International ry Åbo Barn och unga Arbete mot rasism och likabehandling
Salon kansalaisopisto Salo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Sataedu Kumo Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Sateenkaari Koto ry Åbo Kvinnor Främjande av delaktighet
Sauvon kunta Sagu Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Savon ammattiopisto Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Savon koulutuskuntayhtymä Varkaus Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Savon Yrittäjät Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Savonia AMK Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Savonlinnan kristillinen opisto Nyslott Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry Nyslott Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Setlementti Louhela ry Järvenpää Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Setlementti Puijola, Kansainvälinen kohtaamispaikka Kompassi Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Setlementti Tampere ry Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Siikalatvan kunta Pulkkila Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Silta-Valmennusyhdistys ry, Silta-Koto Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Sisäministeriö Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Sisäministeriö / Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Someron kaupunki Somero Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Soraya- tasa-arvo ry Esbo Kvinnor Jämställdhet mellan könen
Sosiaali- ja terveystoimiala, Riihimäen kaupunki Riihimäki Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Sovinto, Suomen Diakoniaopisto Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
SPR - Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
SPR / FRK Österbottens svenska distrikt Vasa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
SPR Hämeen piiri Tammerfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Spring House Oy Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Startup Refugees Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av sysselsättning
STEP-koulutus, Järvenpää Träskända Kompetensutveckling
Suomen Caritas ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Hobbyer / motion
Suomen Pakolaisapu ry Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Suomen Pakolaisapu ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Helsingfors Barn och unga Hobbyer / motion
Suomen Punainen Risti Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Suomen Punainen Risti (SPR), Lapin piiri Rovaniemi Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Suomen Punainen Risti (SPR), Länsi-Suomen piiri Jyväskylä Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Suomen Punainen Risti / Savo-Karjalan piiri Joensuu Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Suomen Punainen Risti Lapin piiri (SPR) Rovaniemi Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Arbete mot rasism och likabehandling
Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Suomen Punainen Risti, Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinointihanke Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Suomen Punainen Risti, Savo-Karjalan piiri Joensuu Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Suomen Somalialaisten Liitto Helsingfors Barn och unga Förebyggande av utslagning
Suomen Somalialaisten liitto ry Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Suomen Somalia-verkosto ry Helsingfors Barn och unga Kompetensutveckling
Suomen Somalia-verkosto ry Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Suomen Somalinaisten kehitys ry Vasa Kvinnor Förebyggande av utslagning
Suomen Somalinaisten kehitys ry Åbo Kvinnor Förebyggande av utslagning
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO Ry Helsingfors Kvinnor Integration
Suomen Yrittäjät Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Suomi uutena kotimaana ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Suomi-Somalia Seura ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Sustainable communication Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kaujajoki Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Sylvia-hanke, TEM Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Synesis Oy Helsingfors Barn och unga Integration
Taiteen edistämiskeskus Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Kultur
Tammelan kunta Tammela Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av sysselsättning
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tammerfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tammerfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Tampereen kaupunki Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Tampereen kaupunki, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Terveyspalvelut Tammerfors Barn och unga Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Tampereen NNKY ry / Sofian pysäkki Tammerfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Tervarit Juniorit ry Uleåborg Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Tervarit Juniorit ry Uleåborg Barn och unga Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
The Filipino Nurses Association in the Nordic Region/Society of Filipino Nurses in Finland Uleåborg Andra personer med invandrarbakgrund Integration
The Shortcut Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Think Africa ry Helsinki Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
THL MONET - THL:n Monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Tieto on valtaa ry Helsingfors Barn och unga Integration
Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry. / Helsingin aikuisopisto Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Toimintakeskus Semja ry. / Lastenkulttuurikeskus Musikantit Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Toivola-Luotolan Setlementti ry Kemi Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Toivola-Luotolan Setlementti ry, Monikulttuurikeskus Mikseri Kemi Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Tuglas-seura Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Kultur
Tukeva-säätiö sr Kuopio Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Turun ammattikorkeakoulu Åbo Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituli Åbo Religiös verksamhet
Turun kaupunki, Ulkomaalaistoimisto Åbo Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Turun seudun tulkkikeskus Åbo Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Turun yliopiston Brahea-keskus Åbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Turvapaikanhakijoiden tuki ry/ Osaksi-hanke Helsingfors Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Främjande av delaktighet
Työ- ja elinkeinoministeriö Helsingfors
Työllisyys Espoo, Espoon kaupunki Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Työväen Sivistysliitto TSL Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
UINAR United Immigrant Network Against Racism Esbo Andra personer med invandrarbakgrund Arbete mot rasism och likabehandling
Ukipolis Oy, Asukasluotsaus-hanke Nystad Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Ukrainalaisten yhdistys Itä-Uudellamaalla ry Borgå Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
United Diaspora ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
United Diaspora ry Raseborg Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Uusyrityskeskus Ensimetri Oy Tammerfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Vaasan kaupunki/ Kotouttamispalvelut Vasa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Valmennuskeskus Public Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Vamia Vasa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Kompetensutveckling
Vammaisfoorumi ry, Tukikeskus Hilma Helsingfors Personer med funktionsnedsättning Främjande av delaktighet
Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry Helsingfors Barn och unga Främjande av sysselsättning
Vantaan Järjestörinki ry Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Vantaan Kaupunki Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Vantaan Venäläinen Klubi ry Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Vantaan Venäläinen Klubi ry Vanda Andra personer med invandrarbakgrund Integration
VeggArt`s Oy Kotka Andra personer med invandrarbakgrund Arbete mot rasism och likabehandling
Verneri-hanke, Metka-kylätalo Lieksa Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
ViaDia Joensuu ry / Lähiötalo Joensuu Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Vihreä Keidas ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Väestöliitto ry Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av välfärd och hälsa / hälso- och sjukvård / rehabilitering
Welcome2Finland / ProfiMentor Oy Vasa Andra personer med invandrarbakgrund
What The Finland ry Vasa Barn och unga Främjande av delaktighet
What The Finland ry Vasa Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
YEPP Ry Helsingfors Barn och unga Främjande av delaktighet
Yhteiset Lapsemme ry Helsingfors Barn och unga Arbete mot rasism och likabehandling
Ylitornion kunta Övertorneå Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Ylivieskan kaupunki Ylivieska Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Integration
Ylä-Savon ammattiopisto Idensalmi Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Ymca Turku maahanmuuttajapalvelut Åbo Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av delaktighet
Yrkesakademin i Österbotten, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn Vasa Andra personer med invandrarbakgrund Främjande av sysselsättning
Yrkeshögskolan Arcada Helsingfors Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Yrkeshögskolan Novia Vasa Andra personer med invandrarbakgrund Integration
Yrkeshögskolan NOVIA / KOMPETENS Connect Vasa Andra personer med invandrarbakgrund Kompetensutveckling
Åbo Akademi Åbo Arbete mot rasism och likabehandling
Åbo Akademi / Mobile Futures Åbo
Äänekosken kaupunki Äänekoski Flyktingar och andra som kommit av humanitära skäl Kompetensutveckling