Hoppa till innehåll

Integrationen styrs av flera olika lagar

Lagstiftningen som gäller invandring och integrationsfrämjande samt utvecklingsarbetet kring lagstiftningen baserar sig på

 • regeringens riktlinjer 
 • Europeiska unionens lagstiftning och
 • internationella överenskommelser som är bindande för Finland, såsom
  • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 
  • konventionen mot tortyr, 
  • konventionen om barnets rättigheter och 
  • flyktingkonventionen.

Iaktta lagstiftning som gäller specifika tjänster

Observera att invandrarna är kommuninvånare som är berättigade till kommunens tjänster, och att olika tjänster styrs av separat lagstiftning (t.ex. dagvård och småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, socialvård, hälso- och sjukvård, boende). Lagstiftningen om de specifika tjänsterna ska iakttas i det integrationsfrämjande arbetet. 

Läs mer:
Målet med lagen om främjande av integration är likabehandling av alla 
Integrationspolitiken främjar invandrarnas delaktighet
Författningar om migration 
Finlands migrations- och asylpolitik