Hoppa till innehåll

God praxis i teman: tredje sektorn, bra för att främja den inledande fasen av integration och deltagande

På den här sidan presenteras god praxis som har valts ut bland den goda praxis som kompetenscentret för integration samlat ihop i juni 2016. Den goda praxisen har utvärderats av en separat tillsatt jury.

Rovala ry: Hobbymässa

Hobbyer och fritidssysselsättningar är en viktig del av en lyckad integration. Hobbymässan som Rovala ry har skapat i samarbete med många andra aktörer lyfter fram information om lokala hobbymöjligheter. Under evenemanget kan olika sammanslutningar presentera sin verksamhet på ett konkret sätt. Dessutom kan de skapa kontakter till invandrare som är intresserade av verksamheten och på så sätt sänka tröskeln för dem att delta.

I evenemanget, som pågår en hel dag, deltar ungdoms-, idrotts- och kulturorganisationer, social- och hälsoorganisationer samt övriga aktörer som kan ta emot nya ortsinvånare i sin verksamhet. Mässans program kan rikta sig till olika grupper under olika delar av dagen, till exempel på förmiddagen till skolklasser, mitt på dagen till invandrare som deltar i integrationsutbildningen och på eftermiddagen till asylsökande. 

Luckan Integration: FIKA-mentorskapsstöd

Luckan Integration/Föreningen Luckan r.f. har utvecklar FIKA-mentorskapet vars mål är att skapa sådana sociala nätverk som ofta saknas hos personer som nyligen flyttat till Finland från ett annat land. En viktig roll spelas av den personliga kontakt som bygger på interaktion mellan mentorn och adepten. Paren bildas så att mentorn och adepten har liknande yrkesbakgrund, utbildning och intressen. För detta behövs en koordinator som ”marknadsför” verksamheten till intresserade, intervjuar mentor- och adeptkandidater, parar ihop mentorer och adepter. En handbok för organiserande av mentorverksamheten har publicerats på webben.  Dessutom kan man få utbildning i hur man inleder och etablerar verksamheten.

Åbo kriscentrum: Inledande infomöten om mental hälsa och psykisk anpassning

Åbo kriscentrums projekt Serene vid Föreningen för Mental Hälsa i Sydvästra Finland rf har utvecklat inledande infomöten om mental hälsa och psykisk anpassning. För många flyktingar och asylsökande kan den intensiva psykiska anpassningsprocessen och de traumaupplevelser som eventuellt aktiveras vara en överraskande upplevelse. Förhandsinformation om dessa naturliga reaktioner underlättar och hjälper en att förstå de egna upplevelserna. Detta sänker också tröskeln för att öppna upp och uppsöka hjälp.

För de inledande infomötena har man utarbetat powerpoint-material med bilder och riktlinjer för gruppledarna. Den inledande infon består av två träffar. De kan hållas av yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och utbildningsbranschen.  Enligt verksamhetsmodellen är det bra om de två inledande infomötena inkluderas som en del av den övergripande inledande integrationen, så att den inte upplevs som utpekande.

Åbo kriscentrum: Kropp och själ-grupperna

Åbo kriscentrums projekt Serene vid Föreningen för Mental Hälsa i Sydvästra Finland rf har skapat gruppen Kropp och själ som är en stabiliserande stödform i grupp för att lindra posttraumatisk stress som flytten till ett nytt land orsakat. Verksamhetsmodellen lämpar sig i synnerhet för vuxna som lider av lindriga eller medelsvåra stressymptom. Grupperna kan också arbeta med hjälp av en tolk eller på klarspråk. Grupper kan också bildas av redan existerande grupper, såsom arbetspraktiksgrupper. Grupperna kan ledas av yrkespersoner inom social-, hälso- och utbildningsbranschen, och de kan skräddarsys enligt behov. Som stöd för dem som leder grupperna har en konkret manual och annat material utarbetats. Projektet har också ordnat workshoppar för experter om hur gruppmodellen genomförs i praktiken.

Läs mer:
Luckan Integration: FIKA-mentorskapsstöd 
Åbo kriscentrum: Serene