Hoppa till innehåll

Riksomfattande informationssystemtjänster för integration främjar informationsutbytet och ledningen genom information

Under hösten 2022 inleds ett utvecklingsprojekt vid UF-centret där riksomfattande informationssystemtjänster för integration (s.k. Koto-digi) utvecklas. De riksomfattande informationssystemtjänsterna förbättrar särskilt informationsutbytet mellan integrationsaktörer samt ledningen genom integrationsinformation på kommunal, regional och nationell nivå.

I den nya integrationslagen föreskrivs om nya riksomfattande informationssystemtjänster för integration. I lagen föreskrivs om det informationssystem för integrationskunder som ska användas i kommunernas integrationstjänster när det gäller tjänster för invandrare som är kunder hos AN-tjänster. Med hjälp av ett gemensamt riksomfattande informationssystemet för integration kan man säkerställa ett smidigt och säkert informationsflöde mellan integrationsaktörerna. Informationssystemet för integrationskunder byggs så att det är kompatibelt med AN-tjänsternas informationssystem.

Utöver kundinformationssystemet omfattar utvecklandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna för integration utveckling av datalager och gränssnitt.

Införandet av kundinformationssystemet inleds 2025

I helhetsreformen av integrationslagen (KOTO24) föreslås en skyldighet för kommunerna att använda det nya riksomfattande kundinformationssystemet för integration vid genomförandet av integrationstjänster.  

Det är förslagsvis möjligt att införa kundinformationssystemet i kommunerna från och med 2025, då den nya integrationslagen träder i kraft. Skyldigheten för kommunerna att använda systemet träder i kraft efter övergångsperioden den 1 januari 2027. Användningen av systemet är kostnadsfritt för kommunerna.

Informationssystemtjänsterna utvecklas i samarbete

Staten ansvarar för byggandet, driften och kostnaderna för det gemensamma informationssystemet. Utvecklingen av informationssystemtjänsterna sker i ett nära samarbete med kommunerna och andra intressenter. Man ordnar till exempel tillställningar om ämnet.

Utvecklingen av informationssystemtjänsterna finansieras genom Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF).
 


Mer information

Lagstiftning: Mira Sinkkonen, tfn 0295 047 293, [email protected]
Systemutveckling: Rita Alarinta, [email protected] 

Information till kommunerna: ett riksomfattande kundinformationssystem för integrationstjänste