Hoppa till innehåll

Aktörer och uppgifter från 1 januari 2025

På den här sidan uppräknas de aktörer som anges i integrationslagen och deras lagstadgade uppgifter från 1.1.2025. 

Genom reformerna TE24 och KOTO24 har kommunerna det övergripande ansvaret för integrationsfrämjandet. Arbetskraftsmyndigheten ansvarar för ordnandet av integrationsprogrammets tjänster för arbetssökande invandrare. Uppgifter enligt integrationslagen har också ålagts välfärdsområdena, NTM-centralerna, UF-centret och arbets- och näringsministeriet. 

Integration främjas också genom verksamhet och tjänster hos andra myndigheter, tredje sektorn och läroanstalter. Främjandet av integration förutsätter nära sektorsövergripande samarbete på det lokala, regionala och riksomfattande planet. 

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.

Läs mer om partnerskapsprogrammet