Hoppa till innehåll

Checklista för utarbetande av kommunens integrationsprogram

Checklistan nedan stöder kommunerna i planeringen och genomförandet av integrationsprogrammet samt hjälper dem att utarbeta dokumentet som beskriver programmet. Listan är utformad på ett allmänt plan. Många regionala och lokala faktorer påverkar integrationsprogrammet och utarbetandet av det, och alla punkter på listan är inte nödvändigtvis tillämpliga i alla situationer.

En kommun ska ha ett integrationsprogram och ett dokument som beskriver programmet 1.1.2025, för att ersättningar enligt integrationslagen ska kunna betalas till kommunen. 

Observera att kommunen också i framtiden är skyldig att planera, utveckla och följa upp integrationen. I enlighet med den nya integrationslagen som träder i kraft 1.1.2025 är en kommun skyldig att ombesörja integrationsfrämjande strategisk planering som är mer omfattande än integrationsprogrammet och som berör alla kommuninvånare. Bestämmelser om uppgiften finns i 45 § i integrationslagen. Skillnaden mellan ett integrationsprogram och ett program för integrationsfrämjande samt syftet med integrationsprogrammet förtydligas på sidan med information om integrationsprogrammet.

Läs mer om integrationsprogrammet