Hoppa till innehåll

Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare: anmäl kontaktuppgifterna

Vi samlar in kontaktuppgifter till kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Kontaktuppgifterna till hela landets handlednings- och rådgivningstjänster kommer att finnas på google maps-kartan på integration.fi. Utöver kartan visas det också bland annat tjänsternas språkval i form av en tabell. Vi lägger ut den första listan över kontaktuppgifterna före utgången av juni. Efter det uppdaterar vi uppgifterna med cirka 1-2 månaders mellanrum eller oftare om det behövs.

Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, informera om tjänsternas språkval och synliggöra handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk. 

Om handlednings- och rådgivningstjänsten finns på flera olika orter eller verksamhetsställen, meddela kontaktuppgifterna till varje ort/verksamhetsställe på en egen blankett. Dessa uppgifter samlar vi in separat för att alla verksamhetsställen ska komma med på kartan och för att kunna visa de olika språkvalen. 

Om kontaktuppgifterna, tjänstens språkval eller kontaktuppgifterna till kontaktpersonen som lämnat in handlednings- och rådgivningstjänsternas kontaktuppgifter ändras, fyll inte i en ny blankett utan meddela ändringarna per e-post till kompetenscentret för integration vid arbets- och näringsministeriet: kotoutumisenosaamiskeskus(a)gov.fi.

Arbets- och näringsministeriets dataskyddsbeskrivning: handlednings- och rådgivningstjänsternas kontaktuppgifter

Meddela kontaktuppgifterna

Tills vidare samlar vi endast in kontaktuppgifter till kommunernas/samkommunernas handlednings- och rådgivningstjänster. Om handlednings- och rådgivningstjänsten finns på flera olika orter, meddela kontaktuppgifterna till varje ort på en egen blankett.

Kontaktpersonens uppgifter behövs för att vi ska kunna kontrollera uppgifternas riktighet och uppgiftslämnarens bakgrund. Läs i dataskyddsbeskrivningen hur vi behandlar personuppgifter.

För att kunna markera verksamhetsställena på kartan, behöver vi en gatuadress (ej PB-adress).

Ange på blanketten vilka språk är alltid/tillfälligt tillgängliga. Om du måste uppdatera språken, fyll inte i en ny blankett utan skicka e-post till [email protected].

Jag godkänner dataskyddsbeskrivningen (se länken) Obligatoriskt