Hoppa till innehåll

FPA:s tjänster

Folkpensionsanstalten (FPA) har hand om grundtryggheten i olika livssituationer för alla som bor i Finland. Du kan generellt ta del av FPA:s förmåner om du arbetar eller bor permanent i Finland. 

FPA sköter exempelvis folkpensionen, utkomstskyddet, stöd för barnfamiljer, rehabilitering och grundläggande utkomst. Du kan söka stöd hos FPA via kundservice, telefon eller serviceställen. FPA utvärderar varje sökandes rätt till stöd individuellt. 
 
FPA erbjuder telefonservice på finska, svenska och engelska. Samisktalande har lagstadgad rätt att få service hos FPA på sitt eget språk. FPA ordnar vid behov kostnadsfri tolkning om kunden inte kan något av dessa språk. 

FPA har producerat flerspråkigt samt lättläst material om hur man hanterar ärenden hos FPA. Broschyrer och informationsblad har publicerats på FPA:s webbplats på finska, svenska, engelska, samiska och övriga språk samt på lättläst finska och lättläst svenska.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland samt kunder i andra internationella situationer.

Ytterligare information:

FPA
FPA:s center för internationella ärenden  
FPA:s tjänster på andra språk