Hoppa till innehåll

Aktörer och uppgifter

Integrationsfrämjandet är till sitt innehåll sektorsövergripande och förutsätter ett tätt samarbete mellan olika förvaltningsområden och förvaltningsnivåer på såväl riksnivå som lokal nivå. I integrationen av invandrare deltar aktörer från såväl den offentliga sektorn som det civila samhället.

Läs mer: 
Myndigheternas uppgifter
Organisationer främjar integration
Partnerskapsprogrammet
Sektörsövergripande samarbete
Verktyg