Hoppa till innehåll

Lag om utkomststöd

Utkomststödet är en form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. Stödet är föremål för behovsprövning och beviljas i regel för en månad i taget. Stödet beräknas enligt klientens direkta utgifter.

Stödet utbetalas till det belopp med vilket klientens utgifter som berättigar till stöd överskrider klientens inkomster och tillgångar. Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

Läs mer:
Lag om utkomststöd