Hoppa till innehåll

I sysselsättningsöversikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar översikter över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål. Avsikten är att översikten publiceras månatligen efter att arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt har publicerats. Publiceringsdagarna för sysselsättningsöversikterna finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Översikten över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål baserar sig i huvudsak på arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter. I översikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service både på riksomfattande nivå och per NTM-central.

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2024

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2023

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2022

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2021

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2020

Sysselsättningsöversikt december 2020 (endast på finska)