Hoppa till innehåll

I sysselsättningsöversikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar översikter över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål. Avsikten är att översikten publiceras månatligen efter att arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt har publicerats. Publiceringsdagarna för sysselsättningsöversikterna finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Översikten över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål baserar sig i huvudsak på arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter. I översikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service både på riksomfattande nivå och per NTM-central.

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2023

Sysselsättningsöversikt september 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt augusti 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt juni 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt maj 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt april 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt mars 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt februari 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt januari 2023 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2022

Sysselsättningsöversikt december 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt november 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt oktober 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt september 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt augusti 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt juli 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt juni 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt maj 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt april 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt mars 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt februari 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt januari 2022 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2021

Sysselsättningsöversikt december 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt november 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt oktober 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt september 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt augusti 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt juli 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt juni 2021(endast på finska)

Sysselsättningsöversikt maj 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt april 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt mars 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt februari 2021 (endast på finska)

Sysselsättnigsöversikt januari 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2020

Sysselsättningsöversikt december 2020 (endast på finska)