Hoppa till innehåll

I sysselsättningsöversikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar översikter över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål. Avsikten är att översikten publiceras månatligen efter att arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt har publicerats. Publiceringsdagarna för sysselsättningsöversikterna finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Översikten över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål baserar sig i huvudsak på arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter. I översikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service både på riksomfattande nivå och per NTM-central.

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2021

Sysselsättningsöversikter november 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikter oktober 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt september 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt augusti 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt juli 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt juni 2021(endast på finska)

Sysselsättningsöversikt maj 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt april 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt mars 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt februari 2021 (endast på finska)

Sysselsättnigsöversikt januari 2021 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2020

Sysselsättningsöversikt december 2020 (endast på finska)

Sysselsättningsöversikt november 2020 (endast på finska)