Hoppa till innehåll

Blankett för inledande intervju 

Kommunen eller arbets- och näringsbyrån genomför i samarbete med invandraren samt vid behov med välfärdsområdet en inledande kartläggning. Den inledande kartläggningen görs för arbetslösa arbetssökande, mottagare av utkomststöd och personer som begär en inledande kartläggning ifall personen anses behöva det. 

Avsikten med den inledande kartläggningen är att bedöma personens färdigheter i fråga om sysselsättning, studier och övriga integrationsfärdigheter, personens nuvarande kunskaper samt personens förhoppningar och mål angående integrationen. Dessutom bedöms behovet av språkutbildning och övriga integrationsfrämjande åtgärder. Baserat på den inledande kartläggningen görs även en bedömning av om den som integrerar sig behöver en integrationsplan.

I den inledande kartläggningen ingår en inledande intervju samt eventuella kartläggningar av språkkunskaper och övrigt kunnande. I den inledande intervjun klarläggs om

  • kunden behöver en noggrannare kartläggning av språkkunskaperna eller av andra kunskaper 
  • det ska upprättas en integrationsplan för kunden
  • kunden ska hänvisas till arbetsmarknaden, till utbildning och/eller till tjänster som främjar integration. 

Den bifogade blankettmallen kan användas som hjälpmedel för den inledande intervjun. 

Blankettmall: Inledande intervju (fylls i)

Spara blanketten innan du fyller i den.

Läs mer:
Inledande kartläggning