Hoppa till innehåll

Praktiska verktyg för integration och flyktingmottagning

Aktörerna inom integrationsfrämjandet och flyktingmottagningen är en brokig skara yrkespersoner från olika sektorer. Yrkespersonerna möter invandrare på arbets- och näringsbyrån, i olika kommunala tjänster, i hälso- och sjukvården på välfärdsområdet eller i samband med utbildning. 

För yrkespersoner som börjar arbeta med integration eller flyktingmottagning utgör webbutbildningarna och handböckerna ett särskilt nyttigt stöd. De är också till nytta för personer som redan arbetat med dessa uppgifter i många år. Det finns också olika verktyg som stöder integrationsarbetet.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat blankettmallar för integrationsplaner till stöd för upprättandet av integrationsplaner. De blanketter för integrationsplaner som tidigare funnits på webbplatsen är under uppdatering och läggs ut på nytt genast när det uppdaterade versionerna är klara. Om du behöver blanketterna kan du begära dem från kompetenscentret för integration per e-post.

Behovet av att uppdatera och använda integrationsmätaren Kotomittari, som tidigare funnits på webbplatsen, utreds som bäst. Om Kotomittari bibehålls, läggs den ut på nytt tidigast 2023.

Läs mer:
Webbutbildningar
Webbhandböcker
Stödförintegration.fi