Hoppa till innehåll

Basinformation om det finländska samhället

I integrationslagen har man ställt upp målet att fler invandrare än i nuläget ska få stöd för den individuella integrationen och familjens integration genast efter immigrationen, när behovet av information och stöd är som störst.

Enligt integrationslagen ska myndigheterna ge invandrare information om deras rättigheter och skyldigheter i det finländska arbetslivet och samhället. De ger också information om tjänster och integrationsfrämjande åtgärder.

Guiden Välkommen till Finland

Det nuvarande informationspaketet enligt integrationslagen om det finländska samhället är guiden Välkommen till Finland. Guiden är tillgänglig på nätet (PDF) på 12 olika språk. Som tryckt version finns guiden på fyra olika språk, som är finska, svenska, engelska och ryska. På övriga språk finns också en mindre tryckt broschyr, som hänvisar till den mer omfattande guiden på internet.
Guiden eller broschyren ges till alla som flyttar till Finland i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av studierätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter hos Migrationsverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller en finländsk beskickning utomlands. Endast de ovan nämnda lagstadgade aktörerna kan dela ut guiden. Exempelvis kommunernas väglednings- och rådgivningstjänster, rådgivningsbyråer och hälsocentraler samt bibliotek kan dela ut ett reklamkort som hänvisar till guiden på internet.

De myndigheter som tillämpar integrationslagen ansvarar för egen del för uppdateringen och valet av guidens innehåll. Materialet i guiden är texter från webbplatsen i webbtjänsten InfoFinland.fi, som sammanställs och uppdateras i samarbete med myndigheterna. Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration samordnar uppdateringen och distributionen av guiden.

Guiderna och broschyrerna samt anvisningar för beställning av guider, broschyrer och reklamkort har publicerats på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Läs mer:
Guiden Välkommen till Finland