Hoppa till innehåll

Ersättningarna betalas av UF-centret

Bestämmelser om ersättningar som betalas till kommuner finns i lagen om främjande av integration (1386/2010) och i statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration (571/2011).

För betalningen av ersättningar till kommunerna ansvarar NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, UF-centret. Enligt en ändring av integrationslagen som trädde i kraft den 1 maj 2016 betalas av ersättningarna den kalkylerade ersättningen automatiskt till kommunerna.

Ersättning för inledande kartläggning, tolkningskostnader, utkomststöd och specialkostnader måste kommunen söka hos UF-centret. De personer som i samband med kalkylerad ersättning genereras via utlänningsregistret gäller också för andra ersättningar.  

Betalningen av den kalkylerade ersättningen kan granskas i UMA-systemets vy för ersättning till kommunerna 

Kommunen kan granska den kalkylerade ersättning som månatligen betalas till kommunen via vyn för ersättning till kommunerna. Användningen av vyn för ersättning till kommunerna förutsätter inloggningsuppgifter till UMA-systemet. Användarrättigheter eller ändringar i användarrättigheterna kan sökas hos Migrationsverkets användarstöd. Migrationsverkets användarstöd ([email protected]) kan också kontaktas vid fel i och problem med användningen av UMA-systemet.