Hoppa till innehåll

Ersättningarna betalas av UF-centret

Om ersättningarna till kommuner och välfärdsområden bestäms i lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration (SRF 1393/2011).

För betalningen av ersättningarna enligt integrationslagen till kommunerna och välfärdsområdena svarar NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, UF-centret. Den kalkylerade ersättningen betalas automatiskt ut till kommunerna och välfärdsområdena.

Ersättningarna för inledande kartläggning, tolkningskostnader, beredskap för mottagande, utkomststöd och särskilda kostnader ska sökas hos UF-centret med en särskild ansökan. Den personkrets som bildas via UMA-systemet i samband med den kalkylerade ersättningen gäller även andra ersättningar.

Utbetalningen av den kalkylerade ersättningen kan kontrolleras i UMA-systemet

Kommunen och välfärdsområdet kan kontrollera den kalkylerade ersättning som månatligen betalas ut i UMA-systemet i vyn Ersättningar till kommunerna/välfärdsområdena. Användningen av vyn förutsätter användarrättigheter till UMA-systemet. Användarrättigheter eller ändringar i användarrättigheterna kan sökas hos Migrationsverkets användarstöd. Migrationsverkets användarstöd ([email protected]) kan också kontaktas vid fel i och problem med användningen av UMA-systemet.

Mer information:
UF-centrets e-tjänst