Hoppa till innehåll

Guiden Välkommen till Finland ger information om det finländska samhället

Enligt lagen om främjande av integration (30.12.2010/1386, 7 §) ska invandrare ges information om det finländska samhället. Guiden Välkommen till Finland är ett informationspaket i enlighet med den lagen.

Guiden delas endast ut av s.k. lagstadgade distributörer, dvs. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket och Finlands beskickningar. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Guidens innehåll i alla språkversioner kommer från webbtjänsten InfoFinland. De myndigheter som tillämpar lagen om främjande av integration svarar var och en för att innehållet i guiden är aktuellt genom att uppdatera innehållet på webbtjänsten InfoFinland tillsammans med webbtjänstens redaktion. Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av uppdateringen och distributionen av guiden.

Guiden kan även läsas på arbets- och näringsministeriets webbsida www.tem.fi/tervetuloa-suomeen. Guiden finns på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, spanska, turkiska, kinesiska, arabiska, persiska och somaliska. Guiden är tryckt på finska, svenska, engelska och ryska. Andra språkversioner kan läsas online.

Guiden Välkommen till Finland har tryckts på 13 språk

Som Välkommen till Finland-material finns även en broschyr. Broschyren finns i tryckt format på alla de språk som guiden finns på och dessutom även på thai. Syftet med broschyren är att kortfattat ge information om de ämnen som tas upp i guiden och samtidigt hänvisa till den elektroniska guiden på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Välkommen till Finland-kort kan beställas av alla som jobbar med invandring och integration

Övriga aktörer, såsom övriga myndigheter och andra som arbetar med migration och integration, kan avgiftsfritt beställa reklam i vykortsformat för utdelning till sina kunder. Reklamen upplyser om att hela guiden kan läsas i elektroniskt format på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Ytterligare information:
Välkommen till Finland-material 
Anvisning till lagstadgade distributörer om beställning och distribution av guiden och broschyren Välkommen till Finland
Anvisning till övriga integrationsaktörer om beställning av kortet Välkommen till Finland
Webbtjänsten InfoFinland 

Helena Torkko, specialsakkunnig, [email protected]