Hoppa till innehåll

Integration.fi

Integration.fi webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

En kvinna och en man diskuterar

En man tittar på datorn med ett leende vid sitt skrivbord.

Aktuellt

Eventuellt tilläggsunderstöd för tillfälligt skydd bereds till stöd för arbetet i kommunerna och välfärdsområdena
13.6.2024 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisandet av flyktingar till kommunerna strävar 2024 efter att ordna tilläggsunderstöd för tillfälligt skydd. Med statsunderstödet stöds smidig övergång för de personer som får tillfälligt skydd till kommuner och kommunerna samt välfärdsområdena med att ordna och utveckla tjänsterna för de personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd och andra som anlänt som flyktingar. Detta är förhandsbesked, och det kan komma ändringar i ansökningsvillkoren. Att utlysningen av statsunderstöd blir av är ett villkor för att finansieringen bekräftas i tilläggsbudgeten.
Ökningen av befolkningen i arbetsför ålder är beroende av invandring under de kommande åren
22.5.2024 | Nyhet
Enligt arbetsmarknadsprognosen på kort sikt kommer nettoinvandringen att hålla sig på en hög nivå under de kommande åren. Detta återspeglas i antalet arbetslösa arbetssökande. Eftersom ökningen av befolkningen i arbetsför ålder i stor utsträckning är beroende av invandring, kommer antalet utländska arbetslösa arbetssökande sannolikt att fortsätta att öka.
Återigen utarbetades ett rekordantal första integrationsplaner
24.4.2024 | Nyhet
Under det första kvartalet 2024 utarbetades över 5 400 första integrationsplaner, och siffran var åter den högsta i mäthistorien. Sysselsättningsgraden bland utlänningar har fortsatt att sjunka på grund av lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden bland utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare.
Alla nyheter

Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet. 

”I partnerskapsprogrammet bygger vi sektorsövergripande samarbete som river gränser. Vi ändrar sättet att arbeta med integration, i partnerskap. Kom med du också!”

Varpu Taarna, kompetenscentret för integration av invandrare, arbets- och näringsministeriet

Bekanta dig med partnerskapsprogrammet

Varpu Taarna

Reformen av lagen om främjande av integration (KOTO24) En ny lag om främjande av integration skulle antas som upphäver den nuvarande lagen om främjande av integration. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft 2025 samtidigt med regleringen om överföring av sysselsättningstjänster till kommunerna.
Kundinformationssystemet Koto-digi I UF-centrets projekt Koto-digi utvecklas riksomfattande informationssystemtjänster för integrationen, som kan tas i användning i kommunerna från och med den 1 januari 2025.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.
Databasen Integrationsindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa integrationsläget och hur integrationen utvecklas i Finland.
Integrationsdatabasen Integrationsdatabasen är en öppen och registerbaserad statistikdatabas som ger heltäckande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Partnerskapsplattformen Partnerskapsplattformen är ett interaktivt, digitalt och samhälleligt samarbetsrum för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och mottagning av flyktingar.
Information om personer som kommer från Ukraina Kompetenscentret för integration av invandrare samlar information om situationen vid personer som flyr från Ukraina och om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina.
Lär dig om integration Webbutbildningen riktar sig särskilt till nya yrkespersoner inom integration. Utbildningen ger dig heltäckande grundkunskaper om integration och flyktingmottagning.
Utbildning för företrädare I webbutbildningen Osaava edustaja lär du dig grunderna om företrädarens uppgifter samt frågor och lagstiftning som rör ensamkommande barn i Finland.