Hoppa till innehåll

Integration.fi

Integration.fi webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

En kvinna och en man diskuterar

En man tittar på datorn med ett leende vid sitt skrivbord.

Aktuellt

Återigen utarbetades ett rekordantal första integrationsplaner
24.4.2024 | Nyhet
Under det första kvartalet 2024 utarbetades över 5 400 första integrationsplaner, och siffran var åter den högsta i mäthistorien. Sysselsättningsgraden bland utlänningar har fortsatt att sjunka på grund av lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden bland utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare.
Ansök om utställningsplats för evenemanget Integration 2024 
22.4.2024 | Nyhet
Har du eller din organisation en god praxis för integration eller mottagande av flyktingar som du vill dela med dig av? Eller vill du berätta för potentiella partners om dina integrationsfrämjande aktiviteter? Delta i evenemanget Integration 2024 som utställare. Integration 2024 äger rum den 14–15 november 2024 i Åbo.
Ansökningstiden för tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen går ut den 30 april 2024
15.4.2024 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd. Kommunerna och välfärdsområdena kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för tiden 1 februari–30 april 2024 för mottagande av flyktingar som kommit till en kommun som hör till kommunen eller välfärdsområdet 2023.
Alla nyheter

Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet. 

”I partnerskapsprogrammet bygger vi sektorsövergripande samarbete som river gränser. Vi ändrar sättet att arbeta med integration, i partnerskap. Kom med du också!”

Varpu Taarna, kompetenscentret för integration av invandrare, arbets- och näringsministeriet

Bekanta dig med partnerskapsprogrammet

Varpu Taarna

Reformen av lagen om främjande av integration (KOTO24) En ny lag om främjande av integration skulle antas som upphäver den nuvarande lagen om främjande av integration. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft 2025 samtidigt med regleringen om överföring av sysselsättningstjänster till kommunerna.
Kundinformationssystemet Koto-digi I UF-centrets projekt Koto-digi utvecklas riksomfattande informationssystemtjänster för integrationen, som kan tas i användning i kommunerna från och med den 1 januari 2025.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.
Databasen Integrationsindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa integrationsläget och hur integrationen utvecklas i Finland.
Integrationsdatabasen Integrationsdatabasen är en öppen och registerbaserad statistikdatabas som ger heltäckande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Partnerskapsplattformen Partnerskapsplattformen är ett interaktivt, digitalt och samhälleligt samarbetsrum för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och mottagning av flyktingar.
Information om personer som kommer från Ukraina Kompetenscentret för integration av invandrare samlar information om situationen vid personer som flyr från Ukraina och om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina.
Lär dig om integration Webbutbildningen riktar sig särskilt till nya yrkespersoner inom integration. Utbildningen ger dig heltäckande grundkunskaper om integration och flyktingmottagning.
Utbildning för företrädare I webbutbildningen Osaava edustaja lär du dig grunderna om företrädarens uppgifter samt frågor och lagstiftning som rör ensamkommande barn i Finland.