Hoppa till innehåll

Föjl ANM:s och regeringens integrationsfrämjande åtgärder

Vi sammanställer aktuella nyheter och innehåll gällande främjande av integration under regeringsperioden. På den här sidan kan du bekanta dig närmare med arbets- och näringsministeriets och regeringens aktuella åtgärder för att främja integration, flyktingmottagande och arbetskraftsinvandring. Informationen om statsminister Orpos regeringsperiod uppdateras snart.

  • Redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet: I regeringsprogrammet sägs att regeringen kommer att upprätta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna på basis av det betänkande av revisionsutskottet som godkänts av riksdagen. Åtgärdsprogrammet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse våren 2021. Beredningen av redogörelsen samordnas av arbets- och näringsministeriet.
  • Statens program för integrationsfrämjande (Valko): Syftet med statens program för integrationsfrämjande är att främja den samhälleliga förändringen både genom innehåll och beredningsprocess och öka den allmänna kunskapen om integration. Statens program för integrationsfrämjande styr tjänstemännens och de integrationsfrämjande aktörernas arbete. Beredningen av programmet för integrationsfrämjande samordnas av arbets- och näringsministeriet. Lagen om främjande av integration förutsätter att statsrådet utarbetar statens program för integrationsfrämjande för fyra år i sänder. Programmet innehåller mål och åtgärder för den riksomfattande integrationsutvecklingen. Under statsminister Marins regeringsperiod ersätts statens integrationsprogram med en redogörelse.
  • Partnerskapsprogrammet för integration: Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på en öppen dialog där vi utmanar gamla tankemodeller, producerar aktuell information, delar lyckad praxis och utvecklar verksamheten vidare. I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum där det är möjligt att föra en öppen diskussion och där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.