Hoppa till innehåll

Utbildningsserie för nya yrkespersoner inom integrationsarbete

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare och handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna (AMIF) ordnade hösten 2023 en utbildningsserie i tre delar om grunderna i integrationsarbete. En videoupptagning av utbildningsserien med textning på finska kan ses i efterhand.

I den finskspråkiga utbildningen får du information om de uppgifter som integrationsfrämjande aktörer har, arbetets sektorsövergripande karaktär, integrationsfrämjande tjänster samt bemötande av kunder och främjande av likabehandling. Utbildningen överensstämmer med den gällande integrationslagen. Den lag som träder i kraft 2025 behandlas vid andra evenemang vid arbets- och näringsministeriet.

Utbildningsserien är avsedd för yrkespersoner som nyligen har börjat arbeta med integration, invandring eller flyktingmottagning eller som behöver en repetition av integrationsarbetet. Utbildningen är särskilt utformad för yrkespersoner inom kommunernas integrationstjänster och välfärdsområdena, men är öppen för alla yrkespersoner inom integrationsarbete, frivilliga och andra som är intresserade av ämnet.

De textade upptagningarna av utbildningsserien finns på kompetenscentret för integrations YouTube-kanal @kotoutumisenosaamiskeskus.

De presentationer som ingår i utbildningsserien finns på Partnerskapsplattformen i samarbetsytan för utbildningsserien Ny inom integrationsarbetet (fin. Uusi kotoutumistyössä, endast på finska). För att kunna använda. Partnerskapsplattformen måste du registrera dig och logga in, varefter du kan ansluta dig till utbildningens samarbetsyta. Presentationerna finns under fliken Material i samarbetsytan.

I slutet av utbildningsserien finns ett informationspaket med annat nyttigt material för nya yrkespersoner inom integration och flyktingmottagning:

Om du har problem med att hitta presentationerna eller videoupptagningarna hjälper vi dig gärna: kotoutumisenosaamiskeskus(at)gov.fi