Hoppa till innehåll

Invandraren kan även påbörja studierna på eget initiativ

Med frivilliga studier avses utbildning dit en person har sökt på eget initiativ. Det kan exempelvis vara yrkesinriktad utbildning eller gymnasiestudier, men det kan även vara utbildning som anordnas av medborgarinstitut eller den tredje sektorn. Antagningskraven för utbildningarna är samma som för övriga sökande.

Även kommunen eller arbets- och näringsbyrån kan vägleda invandraren att söka till frivilliga studier. Frivilliga studier kan erbjuda mer mångsidiga alternativ och motsvarar invandrares utbildningsbehov i olika livssituationer.

Utbildningsbehov som främjar integration kan tillgodoses genom att säkerställa att tillräckligt mångsidiga frivilliga studier tillhandahålls. Detta är viktigt särskilt när personen som är i behov av utbildning är en invandrare som står utanför arbetslivet, som exempelvis en förälder som tar hand om barn i hemmet, en äldre person eller en person med sjukdom eller funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga.