Hoppa till innehåll

Kom med som frivillig via organisationerna

Många vill som frivilliga stödja och hjälpa de asylsökande, flyktingarna och invandrarna att integreras i sin nya miljö. Frivilligarbete kan utföras via organisationerna: till exempel Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund erbjuder möjligheter till frivilligverksamhet runtom i Finland. 

Enligt organisationens riktlinjer kan man själv inrätta en verksamhetsgrupp i den lokala föreningen, om ingen sådan ännu finns på den egna orten. En stor organisation kan ofta stödja de frivilliga genom att ordna utbildning och arbetshandledning för frivilliguppdragen. 

Organisationerna har samlat kompetens i integrationsarbetet och de har färdiga verksamhetskoncept och material. Dessutom har de samlat gott om god praxis. Organisationerna kan också stödja sina frivilliga genom rekreation av olika slag. Kamratstöd finns att få av frivilliga i andra kommuner. 

Det är också möjligt att grunda en egen förening och ordna verksamhet i den. Då ska lagar och bestämmelser om grundande av föreningar och föreningars verksamhetsplaner iakttas. Det är också bra att först utreda om motsvarande verksamhet redan bedrivs i någon organisation eller till exempel som myndighetsutövning. I vissa kommuner samordnas frivilligverksamheten till stöd för integrationen av invandrarkoordinatorn, frivilligverksamhetens koordinator eller någon annan anställd i kommunen. 

Som företrädare för minderårig bevakar du barnets intressen i asylprocessen

Enligt mottagningslagen ska en minderårig asylsökande som vistas i landet utan vårdnadshavare förordnas en företrädare. Företrädaren har till uppgift att bevaka barnets intressen under asyl- och familjeåterföreningsprocesserna och i andra juridiska ärenden som gäller barnets person och egendom.
Bestämmelser om behörigheten, uppgifterna och befriande från uppgifterna för en företrädare för minderårig finns i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd.
Bekanta dig med utbildningen för företrädare (Osaava edustaja) om du är intresserad av att företräda en minderårig.

Frivilliga ska komma ihåg att också ta hand om sin egen hälsa

Asylsökande och flyktingar i Finland har ofta genomgått traumatiska händelser som de fortfarande bearbetar. De kan vara mycket oroade för familjemedlemmar som blivit kvar i hemlandet eller som bor i andra länder. Dessutom känns livet i det nya hemlandet ofta osäkert. Även processerna för uppehållstillstånd orsakar stress. 

Ibland kan det gå så att den frivilliga får uppleva invandrarens oro vid alla träffar och oron börjar belasta även den frivilliga. Det är viktigt att hänvisa vidare i frågor som hör till andra – till exempel till myndigheterna eller social- och hälsovården. Det är också viktigt att dra gränser för hur mycket man själv kan stödja och ta emot oro eller sorg. Man ska sköta sin egen hälsa och komma ihåg att som motvikt göra sådant som får en själv att må bra.

Läs mer:
Utbildningen Osaava edustaja
Företrädare för minderårig
Finlands Röda Kors 
Mannerheims Barnskyddsförbund 
Nätverket Vi läser tillsammans
Finlands Flyktinghjälp (på finska)