Hoppa till innehåll

Integrationsplanen utarbetas av arbets- och näringstjänsterna eller kommunen

Enligt integrationslagen ska kommunen och arbets- och näringstjänsterna utarbeta integrationsplanen tillsammans med invandraren. 

Välfärdsområdet kan på kommunens eller arbets- och näringsbyråns begäran delta i den inledande kartläggningen och i upprättandet av integrationsplanen, om främjandet av integrationen av invandraren förutsätter att de tjänster som dessa olika myndigheter ansvarar för samordnas. Kommunen eller arbets- och näringsbyrån har emellertid ansvaret för att upprätta integrationsplanen.

Om det är motiverat kan integrationsplanen också utarbetas endast mellan kommunen och invandraren eller arbets- och näringstjänsterna och invandraren. Man kan göra så om man exempelvis utifrån den inledande kartläggningen bedömer att integrationsplanen inte behöver utarbetas tillsammans med andra lokala myndigheter (invandraren har ingen skyldighet att anmäla sig som arbetssökande eller behöver inga socialtjänster).

Kommunernas och arbets- och näringstjänsternas samarbete kring utarbetandet av integrationsplaner är mycket viktigt. I den praktiska servicesituationen kan man bli tvungen att utarbeta integrationsplaner så att arbets- och näringstjänsterna ansvarar för sina egna kunders planer och kommunen för utarbetandet av integrationsplaner för de kunder som inte omedelbart ska övergå till arbets- och näringstjänsterna eller till arbetsmarknaden. Man ska alltid säkerställa ett intensivt samarbete när kundens situation bedöms kräva både sysselsättningstjänster och andra kommunala tjänster.

Om kommunen och arbets- och näringstjänsterna samarbetar kring en integrationsplan för en person som får internationellt skydd, kan kommunen beställa en tolk och betala för tolkningen. Kommunen kan ansöka om ersättning för tolkningskostnader från UF-centret. Kommunen kan ansöka om ersättning för tolkningskostnader från UF-centret.  

När en integrationsplan utarbetas på en arbets- och näringsbyrå eller i en kommun i ett försöksområde, finansieras alla tolkningskostnader från arbets- och näringsbyråernas gemensamma verksamhetsutgifter oberoende av kundens uppehållstillståndsstatus.