Hoppa till innehåll

Information om integrationstjänster för aktörerna

Integrationen kan stödjas genom behovsanpassade tjänster för invandrare. Ofta ordnas dessa tjänster som en del av den kommunala eller välfärdsområdets servicen samt arbets- och näringsförvaltningens service. Organisationerna erbjuder mångsidig lågtröskelverksamhet till stöd för integrationen.

I tjänsterna är det viktigt att använda också tydligt språk och lätt språk och att dela information på många språk och via många kanaler. Integrationstjänster tillhandahålls också på svenska. 

Avdelningen uppdateras.

Kundservice med en kvinna och man

Myndighetstjänster Integrationen främjas i samarbete mellan olika myndigheter. Lagen om främjande av integration ålägger myndigheterna att delta i branschöverskridande samarbete.
Kommunal service I kommunerna främjas integrationen som en del av basservicen. Invandrarna behöver tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning och social- och hälsovård, precis som andra kommuninvånare.
Organisationernas tjänster Organisationerna har en viktig roll när det gäller att främja integrationen, från boendeuppgifter i det inledande skedet till språkklubbar och fritidsverksamhet.
Utbildning Här finns bland annat information om integrationsutbildning, arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och studier i finska och svenska.
Social- och hälsotjänster Här informeras kort om social- och hälsotjänster som tillhandahålls invandrare och flyktingar. Mer information finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.
Digitala tjänster och webbtjänster I Finland finns det många olika webbtjänster och digitala tjänster på olika språk för både invandrare och integrationsaktörer.
Språk och kundrelationer I integrationsfrämjandet är det viktigt att satsa på det bemötande kundarbetet, tydligt språk och lätt språk. Här finns också information om integration på svenska och tolkning.
Integration på svenska Lagen om främjande av integration ger invandrare möjlighet att välja svenska eller finska som sitt första integrationsspråk.
Flerspråkig handledning De viktigaste flerspråkiga materialen för invandrare är guiden Välkommen till Finland och webbtjänsten InfoFinland.fi.