Hoppa till innehåll

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice avser arbetssökande som omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa. I servicemodellen söker den arbetssökande arbete på eget initiativ. Den arbetssökande ska söka ett visst antal arbetstillfällen för att rätten till utkomstskydd för arbetslösa ska fortsätta. TE-byrån (eller en kommun som deltar i kommunförsöket för att främja sysselsättningen) är dock intensivare och i ett tidigare skede med och stöder arbetssökandet. Den nordiska modellen för arbetskraftsservice infördes i maj 2022.

Arbetssökandes servicebehov och möjligheter att söka arbete kartläggs individuellt

Varje arbetssökandes servicebehov och möjligheter att söka arbete kartläggs individuellt och det erbjuds stöd tidigare än förr. En inledande intervju för att bedöma servicebehovet ordnas inom fem vardagar från att en person anmält sig som arbetssökande. TE-byrån eller kommunen kontaktar vid behov den arbetssökande redan tidigare och gör en inledande kartläggning av personens situation samt ger anvisningar till exempel om hur man ansöker om arbetslöshetsförmån. Arbetssökande med hinder i arbetssökandet eller sysselsättningen får snabbare tillgång till tjänsterna.

De tre första månaderna i arbetssökandet är en intensiv serviceperiod då den arbetssökande träffar en anställd på TE-byrån eller kommunen varannan vecka. Om den arbetssökande har sökt arbete i sex månader upprepas den intensiva serviceperioden under en månad. De mål som sätts vid träffarna med den anställda anges individuellt utifrån den sökandes behov. 

Arbetslöshetsförmånen ålägger att aktivt söka arbete

Den arbetssökande har ett större ansvar för sitt arbetssökande än tidigare. Samtidigt ger detta den sökande mer frihet att schemalägga arbetssökandet och vilka jobb som söks. Arbetssökande ska söka ett visst antal arbetstillfällen för att rätten till utkomstskydd för arbetslösa ska fortsätta. I regel betyder detta fyra arbetstillfällen i månaden. Varje sökandes situation bedöms emellertid separat i en personlig sysselsättningsplan där även antalet arbetstillfällen som ska sökas anges. Undantag kan göras till exempel om den sökande är arbetsoförmögen.

Genom skyldigheterna i servicemodellen vill man påskynda arbetssökandet. Efter att den sökande första gången glömt eller försummat att söka arbete kommer en påminnelse som inte inverkar på utbetalningen av arbetslöshetsförmånen Om den arbetssökande däremot upprepat försummar sin sysselsättningsplan, blir följden först fem och därefter tio dagars karens. Om detta upprepas förlorar den arbetssökande sin rätt till arbetslöshetsförmån tillsvidare. 

Mer information:
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice 
Frågor och svar om den nordiska modellen för arbetskraftsservice
Den arbetssökandes kundservicemodell, Jobbmarknaden