Hyppää sisältöön

Kuntapaikoista sopiminen tukee sujuvaa kuntaan siirtymistä

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Kuntapaikoista sopiminen edistää hallittua ja sujuvaa kuntiin siirtymistä ja kotoutumisen nopeaa käynnistymistä. Kunnat voivat sopia ELY-keskuksen kanssa kuntapaikoista tekemällä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja pakolaisten kotoutumisen edistämisestä. Kun kunta tarjoaa kuntapaikan, se sitoutuu etsimään kuntapaikalle osoitettavalle henkilölle asunnon kunnasta. Kuntapaikoille ohjataan kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita yhteistyössä kunnan, ELY-keskuksen ja vastaanottokeskusten kanssa.
 
Kunnan ja ELY-keskuksen sopimus kuntaan osoittamisesta on useimmiten monivuotinen. Sopimus tarkistetaan vuosittain. Sopimus on edellytys sille, että pakolaisten vastaanotosta voidaan myöntää kunnille valtion korvauksia. Pakolaisten vastaanottosopimuksen tehnyt kunta voi sisällyttää osaksi kunnan kotouttamisohjelmaa suunnitelman erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kotoutumisen edistämisestä.

ELY-keskukset koordinoivat alueensa kuntapaikkatilannetta

Valtakunnallisesti pakolaisten kuntapaikkojen koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Alueellinen koordinointi kuuluu elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus). ELY-keskus tekee yhteistyötä myös alueellaan myös muiden toimijoiden kuten esimerkiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kunta voi olla yhteydessä kuntapaikoista paikalliseen ELY-keskukseen.

Kiintiöpakolaiset saapuvat suoraan kuntiin kuntapaikoille

Kiintiöpakolaiset saapuvat suoraan kuntiin, joista heille on myönnetty kuntapaikka. Kiintiöpakolaisten kuntaanosoitukset tekee ELY-keskus. Operatiivisesta sijoittamisprosessista vastaa Maahanmuuttovirasto. 

Kiintiöpakolaisten kuntapaikat ilmoitetaan Maahanmuuttovirastolle UMA-järjestelmän sähköisellä Kuntapaikat-työkalulla. Maahanmuuttovirasto ylläpitää myös vastaanotosta ajankohtaista tietoa sisältävää Kiintiöpakolaisten kuntaansijoitus -sivustoa Tiimeri-palvelussa. Kiintiöpakolaisia vastaanottavat kunnat voivat pyytää tunnukset Kuntapaikat-työkaluun ja Kiintiöpakolaisten kuntaansijoitus -sivustolle Maahamuuttovirastosta. 

Turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneet voivat saada kuntapaikan tai siirtyä kuntaan itsenäisesti tai vastaanottokeskuksen avustamana

Vastaanottokeskus voi hakea kuntapaikan turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneille. Vastaanottokeskus toimittaa kuntasijoitushakemuksen ELY-keskukseen. Kun vastaanottava kunta löytyy, ELY-keskus tekee henkilön kuntaan osoituksen. Kunta järjestää kuntapaikalle saapuvalle pakolaiselle asunnon ja ohjaa hänet kunnan palveluihin.

Turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneista pakolaisista merkittävä osa muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntapaikalle muuton sijaan itsenäisesti. Myös vastaanottokeskukset avustavat oleskeluluvan saaneita asunnon ja muuton järjestämisessä.

Kansainvälistä suojelua saaville siirtyminen heidän vastaanottokeskuksensa kuntaan tai lähikuntiin on usein hyvä vaihtoehto, sillä alue ja sen verkostot ovat voineet tulla heille jo tutuiksi. Nopea vastaanottokeskuksista kuntaan siirtyminen hyödyttää kansainvälistä suojelua saavan lisäksi koko yhteiskuntaa, sillä tällöin kotoutuminen käynnistyy nopeasti.

Kunta saa tietoa kuntapaikoille muuttavista henkilöistä

Kunta saa tietoa kuntaan muuttavista henkilöistä, jotta heidän tarvitsemiensa palvelujen ja asuntojen järjestämiseen pystytään varautumaan. Kuntaan muuttavan henkilön palveluntarpeet ja koulutus- ja työllistymismahdollisuudet onkin otettava huomioon siirtymistä suunniteltaessa.

Lisätietoa:
Käyttäjätunnuspyynnöt UMA-järjestelmän sähköiseen Kuntapaikat-työkaluun: atk(at)migri.fi. 
Käyttäjätunnuspyynnöt Kiintiöpakolaisten kuntaansijoitus -sivustolle Tiimeri-palveluun: tupa.kuntasijoitushanke(at)migri.fi
Vastaanoton suunnittelu