Hyppää sisältöön

Työvoimakoulutus voi olla ammatillista tai kotoutumiskoulutusta

Työvoimakoulutuksesta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Työvoimakoulutus voi olla ammatillista työvoimakoulutusta. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen. Lisäksi työvoimakoulutus voi olla yrittäjyyskoulutusta tai erityisesti maahanmuuttaneelle järjestettävää kotoutumiskoulutusta.

Kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena

Kotoutumiskoulutuksena järjestettävän työvoimakoulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena ja vahvuutena on työelämälähtöisyys.

Koulutus voi sisältää:

  • suomen tai ruotsin kielen opintoja
  • työelämävalmiuksien kehittämistä
  • ammatillista koulutusta
  • yleissivistävää opetusta, kuten perusopetusta ja lukio-opintoja, jos ne edistävät maahanmuuttaneen pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen.

Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus on mahdollista järjestää esimerkiksi ammattiryhmittäin siten, että koulutus keskittyy erityisesti kyseessä olevaan ammattiin liittyviin valmistaviin sisältöihin. Koulutukseen voi sisällyttää oppimista ja harjoittelua, joiden tavoitteena on parantaa käytännön ammatillisia valmiuksia.

Lisätietoa:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta