Hyppää sisältöön

Työvoimakoulutus voi olla ammatillista tai kotoutumiskoulutusta

Työvoimakoulutuksesta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Työvoimakoulutus voi olla ammatillista työvoimakoulutusta. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen. Lisäksi työvoimakoulutus voi olla yrittäjyyskoulutusta tai erityisesti maahanmuuttaneelle järjestettävää kotoutumiskoulutusta. Kotoutumiskoulutuksena järjestettävän työvoimakoulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena ja vahvuutena on työelämälähtöisyys. 

TE-toimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutukseen voidaan valita myös henkilöitä, jotka eivät ole rekisteröityneet työnhakijoiksi. Työvoimakoulutus on aina osallistujille maksutonta ja sen ajalta on mahdollista saada työttömyysetuutta ja kulukorvausta. 

Lisätietoja:
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta