Hyppää sisältöön

Korvaukset maksetaan KEHA-keskuksesta 

Kunnille ja hyvinvointialueille maksettavista korvauksista säädetään laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) ja valtioneuvoston asetuksessa kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan ja hyvinvointialueen kustannusten korvaamisesta valtion varoista (VNA 1393/2011).

Kotoutumislain mukaisten korvausten maksamisesta kunnille ja hyvinvointialueille vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus. Laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle ja hyvinvointialueelle automaattisesti.

Alkukartoituksen, tulkkauskulujen, vastaanottoon varautumisen, toimeentulotuen ja erityiskustannusten korvaukset tulee hakea erillisillä hakemuksilla KEHA-keskukselta. Laskennallisen korvauksen yhteydessä UMA-järjestelmän kautta muodostettava henkilöpiiri koskee myös muita korvauksia.

Laskennallisen korvauksen maksatusta voi tarkastella UMA-järjestelmässä

Kunta ja hyvinvointialue voivat tarkastaa kuukausittain maksettavan laskennallisen korvauksen UMA-järjestelmän Kuntakorvaukset/Hyvinvointialueet-näkymästä. Näkymän käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia UMA-järjestelmään. Käyttäjätunnuksen tai muutoksen käyttöoikeuksiin voi hakea Maahanmuuttoviraston käyttäjätuesta. Maahanmuuttoviraston käyttäjätukeen (atk(at)migri.fi) voi olla yhteydessä myös UMA-järjestelmän käyttöön liittyvissä virhe- ja ongelmatilanteissa.

Lisätietoa: 
KEHA-keskuksen verkkopalvelu
Ohjeita maksatuksen hakemiseen