Hyppää sisältöön

Korvaukset maksetaan KEHA-keskuksesta 

Kunnille maksettavista korvauksista säädetään laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) ja valtioneuvoston asetuksessa kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista (VNA 571/2011).

Kotoutumislain mukaisten korvausten maksamisesta kunnille vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus. Laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle automaattisesti.

Kunnan täytyy hakea alkukartoituksen, tulkkauskulujen, toimeentulotuen ja erityiskustannusten korvaukset KEHA-keskukselta. Laskennallisen korvauksen yhteydessä ulkomaalaisrekisterin kautta muodostettava henkilöpiiri koskee myös muita korvauksia.

Laskennallisen korvauksen maksatusta voi tarkastella UMA-järjestelmän kuntakorvausnäkymässä 

Kunta voi tarkastaa kunnalle kuukausittain maksettavan laskennallisen korvauksen UMA-järjestelmän kuntakorvausnäkymästä. Kuntakorvausnäkymän käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia UMA-järjestelmään. Käyttäjätunnuksen tai muutoksen käyttöoikeuksiin voi hakea Maahanmuuttoviraston käyttäjätuesta. Maahanmuuttoviraston käyttäjätukeen ([email protected]) voi olla yhteydessä myös UMA-järjestelmän käyttöön liittyvissä virhe- ja ongelmatilanteissa.