Hyppää sisältöön

Vastaanottokeskuksissa tarjotaan turvapaikanhakijoille majoitus ja muita palveluja 

Saapuessaan Suomeen turvapaikkaa hakeva henkilö ilmoittaa rajatarkastusviranomaiselle tai poliisille haluavansa hakea turvapaikkaa. Turvapaikkahakemus siirtyy käsiteltäväksi Maahanmuuttovirastoon. Hakemuksen käsittelyn ajaksi turvapaikanhakijat ohjataan vastaanottokeskuksiin, joiden toimintaa ohjaa, suunnittelee ja valvoo Maahanmuuttovirasto. 

Ilman huoltajaa saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan alaikäisille tarkoitettuihin ryhmäkoteihin tai tukiasumisyksiköihin. Myös ryhmäkodit ja tukiasuntolat ovat vastaanottokeskuksia. 

Vastaanottokeskus

  • tarjoaa turvapaikanhakijoille majoituksen,
  • järjestää välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut,
  • huolehtii tarvittaessa toimeentulosta,
  • järjestää työ- ja opintotoimintaa sekä tarvittavat tulkkipalvelut ja
  • tarjoaa tietoa turvapaikkaprosessista ja oikeusavusta sekä suomalaisesta yhteiskunnasta
  • tarjoaa neuvontaa ja ohjausta erilaisiin arjen tilanteisiin ja asioihin sekä keskuksen ulkopuoliseen toimintaan hakeutumiseen
  • tarjoaa paluuneuvontaa.

Ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten ryhmäkodeissa ja tukiasuntoloissa painottuu hoidollinen ja kasvatuksellinen työ.

Turvapaikanhakija voi järjestää majoituksensa itse

Turvapaikanhakija voi myös asua yksityismajoituksessa esimerkiksi ystäviensä tai sukulaistensa luona. Muiden vastaanottopalvelujen saaminen edellyttää osoitteen ilmoittamista ja vuokrasopimuksen esittämistä tai muun kirjallisen selvityksen tekemistä.

Jos turvapaikanhakija asuu yksityismajoituksessa muualla kuin vastaanottokeskuksen sijaintipaikkakunnalla, hänen asiakkuutensa voidaan siirtää mahdollisesti lähempänä sijaitsevaan keskukseen. 

Myös ilman huoltajaa saapunut alaikäinen turvapaikanhakija voi asua yksityismajoituksessa. Jos alaikäinen haluaa siirtyä yksityismajoitukseen, vastaanottokeskus selvittää majoituksen olosuhteet.

Vastaanottoraha turvaa välttämättömän toimeentulon

Turvapaikanhakijalle myönnetään vastaanottorahaa, joka turvaa välttämättömän toimeentulon, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan ansiotyöllään, muista tuloista tai varoistaan tai muulla tavalla. Vastaanottorahan perusosa kattaa vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, paikallisliikenteen ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot sekä muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot sekä ruokamenot silloin, kun vastaanottokeskus ei järjestä ateriapalvelua.

Ilman huoltajaa maassa oleskeleville lapsille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa ja tukiasuntoloissa voidaan järjestää täysi ylläpito. 

Lisätietoa:
Majoittuminen vastaanottokeskukseen
Vastaanottokeskusten yhteystiedot