Hyppää sisältöön

Hyvät käytännöt teemasta Vastaanottokeskus ja TE-palvelut – yhteistyö nopean työllistymisen tukemiseksi

Tällä sivulla esitellyt hyvät käytännöt on valittu kotouttamisen osaamiskeskuksen huhtikuun 2016 hyvien käytäntöjen koonnin perusteella. Hyvät käytännöt on arvioinut erikseen koottu arviointiraati.

Koulutusportti- ja Kotona Suomessa -hanke: Tietoa TE-palveluista eri kielillä videoilla ja esitteissä

Malli välittää tietoa TE-palvelujen uudelle kotoutuja-asiakkaalle helposti ymmärrettävällä tavalla kahden videon (6 kielellä) ja esitteen (14 kielellä) avulla. Materiaaleissa kerrotaan mm. asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kotoutujan TE-toimistoasiakasprosessin etenemisestä pääpiirteittäin. Materiaalit on kehitetty ALPO-hankekokonaisuuden Koulutusportti-hankkeessa (ESR) vuonna 2012 ja päivitetty Kotona Suomessa -hankkeessa (ESR) vuonna 2015.

Uudenmaan TE-toimisto: Oleskeluluvan saaneiden ohjaaminen ilmoittautumaan työnhakijaksi ja TE-toimiston ryhmäinfoon

Uudenmaan TE-toimiston kehittämä toimintamalli soveltuu kaikkien TE-toimistojen käyttöön edistämään oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden TE-palveluasiakkuuden nopeaa alkua. Malli toimii jo siinä vaiheessa, kun kuntapaikka ei ole vielä tiedossa. Toimintamallissa vastaanottokeskus tai kunnan sosiaalitoimi ohjaa sovitulla tavalla asiakkaan erikielisiin ryhmäinfoihin. Toimintamalli sopii erityisesti isommille paikkakunnille, joissa on asiakkaiden määrät ovat suuria.