Hyppää sisältöön

Hyvät käytännöt teemasta Vastaanottokeskus ja kunta – yhteistyö ja kuntaan asettumisen alkutuki

Tällä sivulla esitellyt hyvät käytännöt on valittu kotouttamisen osaamiskeskuksen helmikuun 2016 hyvien käytäntöjen koonnin perusteella. Hyvät käytännöt on arvioinut erikseen koottu arviointiraati.

SPR: Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen

Suomen Punaisen Ristin (SPR) malli Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen (TET) sijoittuu vastaanottokeskukseen. Malli toteuttaa kahta tärkeää tavoitetta: turvapaikanhakijan osaaminen tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin hän alkaa hahmottaa suomalaisia työmarkkinoita ja niiden toimintaa mahdollisimman nopeasti. Mallilla nähdään olevan myös paikallisyhteisön asenteisiin positiivinen vaikutus. 

Oulu: Oulun kaupungin ja Oulun vastaanottokeskuksen prosessikuvaus

Oulun malli on Oulun kaupungin ja Oulun vastaanottokeskuksen prosessikuvaus, joka sijoittuu siirtymävaiheeseen vastaanottokeskuksesta kuntaan. Mallissa kuvataan siirtymäprosessin vaiheet ja vastuutahot ja näin varmistetaan, että oleskeluluvan saaneen henkilön paperi- ja korvausasiat hoituvat jouhevasti, ja että hän ei putoa viranomaiskontaktin ulkopuolelle tässä kriittisessä vaiheessa. Asioiden sujuvuus pitää yllä kotoutujan motivaatiota ja edistää kiinnittymistä paikkakunnalle, jossa asiat tuntuvat etenevän. 

Suomen Pakolaisapu: Vertaiskoto-malli

Suomen Pakolaisavun Vertaiskoto-malli on järjestön ja kunnan yhteistyötä mallintava toimintatapa, joka tukee kuntaan kiinnittymistä omakielisten vertaistoimijoiden avulla. Vertaistoimijoiden kautta välittyy tietoa keskeisistä, kotoutumista edistävistä asioista omalla äidinkielellä. Malli tarjoaa kunnalle mahdollisuuden osallistaa paikallisia etnisiä yhteisöjä ja yhdistyksiä kotouttavaan toimintaan. Malli sopii etenkin isommille paikkakunnille.

Janakkalan kunta: ryhmien teematapaamiset

Janakkalan kunnassa kehitetty malli nostaa esiin ryhmätapaamisten tehokkuutta ja taloudellisuutta. Malli soveltuu käytettäväksi kunnan sosiaalitoimessa. Ryhmien teematapaamisissa kotoutuja saa elämän hallintaa vahvistavaa tietoa hänelle tärkeistä asioista, ja sen lisäksi myös vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta. Kun elämän hallinta vahvistuu ja uusia tuttavuuksia muodostuu, myös kiinnittyminen paikkakunnalle lisääntyy. Mallin tehokkuus perustuu ryhmätapaamisiin, jotka säästävät työaikaa yksilötapaamisiin verrattuna. Malli myös tiivistää sen toteutukseen osallistuvien viranomaisten yhteistyötä. Janakkalan malli sopii etenkin pienemmille kunnille.

Lue lisää:
Tarkempi kuvaus SPR:n hyvistä käytännöstä 
Vertaiskoto-videot YouTubessa