Hyppää sisältöön

Liity mukaan vapaaehtoiseksi järjestöjen kautta

Monet haluavat olla vapaaehtoisesti mukana tukemassa ja auttamassa turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttaneita kotoutumaan uuteen ympäristöön. Vapaaehtoistyötä voi tehdä järjestöjen kautta: esimerkiksi Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoavat vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia eri puolilla Suomea. 

Paikallisjärjestöön voi järjestön linjausten mukaisesti perustaa itse toimintaryhmän, jos sellaista ei vielä omalta paikkakunnalta löydy.  Iso järjestö pystyy usein tukemaan järjestöjen vapaaehtoisia järjestämällä koulutusta ja työnohjauksellista tukea vapaaehtoistehtävässä toimimiseen. 

Järjestöille on kertynyt paljon osaamista kotoutumistyöstä ja niillä on valmiita toimintakonsepteja sekä materiaaleja. Lisäksi järjestötyössä on kertynyt paljon hyviä käytäntöjä. Järjestöt voivat myös tukea vapaaehtoisiaan erilaisella virkistävällä toiminnalla. Vertaistukea voi saada muiden kuntien vapaaehtoisilta. 

On myös mahdollista perustaa oma yhdistys, jossa järjestää toimintaa. Tällöin on syytä noudattaa yhdistyksen perustamiseen ja toimintasuunnitelmiin liittyviä lakeja ja määräyksiä. On myös hyvä selvittää ensin, tehdäänkö vastaavaa toimintaa jo jossain järjestössä tai esimerkiksi viranomaistyönä. Joissakin kunnissa maahanmuuttokoordinaattori, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori tai muu kunnan työntekijä koordinoi vapaaehtoisten kotoutumista tukevaa toimintaa. 

Alaikäisen edustajana valvot lapsen etua turvapaikkaprosessissa

Vastaanottolain mukaan ilman huoltajaa maassa olevalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle pitää määrätä edustaja. Edustajan tehtävä on valvoa lapsen etua turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosessien aikana sekä muissa hänen henkilöään ja varallisuuttaan koskevissa juridisissa asioissa.
Alaikäisen edustajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja tehtävästä vapauttamisesta säädetään laissa kotoutumisen edistämisestä ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa.
Jos olet kiinnostunut alaikäisen edustajana toimimisesta, tutustu Osaava edustaja -koulutukseen.

Vapaaehtoisena on huolehdittava myös omasta jaksamisesta

Suomeen muuttaneiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten elämässä on saattanut tapahtua traumaattisia asioita, joiden käsitteleminen on vielä kesken. Kotimaahan jääneet tai muissa maissa asuvat perheenjäsenet saattavat aiheuttaa suurtakin huolta. Lisäksi elämä uudessa kotimassa näyttäytyy usein epävarmana. Myös oleskelulupaprosessit synnyttävät stressiä. 

Vapaaehtoiselle voi ajoittain käydä niin, että kotoutujan huolet toistuvat kohtaamisissa ja huolet tuntuvat kuormittavan omaakin mieltä. On tärkeää ohjata eteenpäin ne tehtävät, jotka kuuluvat muille – esimerkiksi viranomaisille tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon. On myös tärkeää pyrkiä vetämään rajat sen suhteen, minkä verran voi itse tukea ja vastaanottaa huolia tai surua. On pidettävä huolta omasta hyvinvoinnista ja vastapainoksi on hyvä tehdä niitä asioita, joista itse kokee saavansa mielihyvää.

Lue lisää:
Osaava edustaja -koulutus 
Alaikäisen edustaja
Suomen Punainen Risti 
Mannerheimin lastensuojeluliitto 
Suomen Pakolaisapu
Luetaan yhdessä -verkosto